Dénes Andrea szerk.: Pécs és környéke növényvilága egykor és ma (Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi sorozat 12. Pécs, 2010)

Bátori Zoltán, Kis-Vörös Szabolcs, Tóth Nóra és Körmöczi László: A Nyugat-Mecsek dolináinak védett növényei

BÁTORI-KIS-VÖRÖS-TÓTH-KÖRMÖCZI: A NY-MECSEK DOLINÁINAK VÉDETT NÖVÉNYEI § | Minden egyes dolinarészre kiszámoltuk az ott előforduló védett növényfajok frekvenci­áját (1. táblázat). A kapott értékek alapján a töbrökben előforduló fajokat kategóriákba (0,1­1%: nagyon ritka, 1,1-5%: ritka, 5,1-10%: közepesen gyakori, 10,1-20%: gyakori, 20,1­100%: nagyon gyakori) soroltuk. Ha a kérdéses növényfaj a töbrök adott oldalán (pl. déli kitettségen) minden egyes kvadrátban megtalálható, akkor a frekvenciája 100%, s a faj na­gyon gyakori. A kategóriák kialakítása során figyelembe vettük a védett növényfajok előfor­dulására vonatkozó ismereteket és a terepi tapasztalatokat is. Nem minden védett növényfaj fordult elő a szelvények mentén, ezek gyakoriságát a terepi feljegyzések alapján becsültük. A tudományos nevek használatánál SIMON (2000) nómenklatúrájához igazodtunk. Eredmények A Nyugat-Mecsek dolináinak növényzete A gyertyános-tölgyesek és extrazonális bükkösök tengerében kicsiny szigetekként elhelyezke­dő mecseki töbrök átmérőjüktől és mélységüktől függően módosítják a környező növényzetet. Míg a kisméretű töbrök érdemben nem, addig a nagyméretűek jelentős mértékben befolyásol­ják a fajösszetételt. A nagyméretű töbrök alján kialakult erdők lombkoronaszintje igen hason­lít a szurdokerdőkéhez. Elsősorban Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fagus sylvatica és Tilia tomentosa alkotja. A gyepszint fajai között elsősor­ban bükkösökre jellemző fajokat találunk (pl. Allium ursinum, Galeobdolon luteum s.l., Galium odoratum, Pulmonaria officinalis), de szurdokerdőkre jellemző fajok és magaskórós növények is előfordulnak benne (pl. Chrysosplenium alternifolium, Dryopteris carthusiana, Polystichum aculeatum, Stachys sylvatica, Urtica dioica) (BÁTORI és mtsai. 2009). A Nyugat­Mecsek nagyméretű dolináinak peremeit és D-i kitettségű oldalait gyakran gyertyános-tölgye ­sek uralják, amelyek a mélyebb lejtőkön folyamatosan bükkösbe mennek át. Lombkorona­szintjükben a Carpinus betulus, a Quercus cerris és a Quercus petraea uralkodik. Ezekben a gyertyános-tölgyesekben már megjelennek a melegebb és szárazabb élőhelyeket kedvelő, cse­res-tölgyesekre jellemző fajok is (pl. Carex flacca, Euphorbia epithymoides, Iris graminea). A mélyebb völgyekhez közeli töbrök peremein a gyertyános-tölgyeseket az extrazonális bükkö­sök váltják fel. Az É-i töböroldalakat szinte minden esetben bükkösök borítják. A Nyugat-Mecsek dolináiban előforduló védett növényfajok Phyllitis scolopendrium (L.) Newman (Gímpáfrány) - ASPLENIACEAE: A Nyugat-Mecsek karsztos felszínét átszelő mély völgyek szurdokerdeiben (Scutellario altissimae­Aceretum) gyakori, a dolinákban nagyon ritka. Eddig csupán két töbörből került elő, ahol sziklakibúvásokon fordul elő. Természetvédelmi értéke: 2000 Ft. Dryopteris expansa (C. B. Presl) Fraser-Jenk. (Hegyi pajzsika) - ASPID1ACEAE: A Dryopteris expansa-1 a Dryopteris dilatata-Xó\ makroszkopikus bélyegek alapján nehéz elkülöníteni, ezért a taxon további vizsgálatára van szükség. Eddig csupán egy tő került elő egy Szuadó feletti mély dolina aljáról, ahol más páfrányok társaságában fordul elő. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft. Dryopteris affinis Fraser­Jenkins (Pelyvás pajzsika) - ASPIDIACEAE: A hegység ritka növénye, a Mecsekből csupán 2006 óta ismert. Első egyedeit Orfíí közeli mély dolinák

Next

/
Oldalképek
Tartalom