Wicker Erika (szerk.): Cumania 28. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2018)

Helytörténet - Fábián Borbála: Újévi üdvözletek Kecskemétről a 19. századból (Szilády Károly nyomdájából, 1841 és 1896 között)

Fábián Borbála A NYOMTATOTT ÚJÉVI ÜDVÖZLETEK SZOKÁSA Az első ilyen újév köszöntők a 15. század első feléből maradtak fenn. A 17. századtól nemcsak képeket, hanem verseket is nyomtat­tak. Az alkalmi verseket sokan írták - neves költőktől kezdve a fűzfapoétákig. A nyom­tatványok datálása az 1830-as évektől ponto­sabb, mert ettől kezdve az évszám is megje­lent ezeken az aprónyomtatványokon. A 18. század végi, 19. századi újévi üdvözleteknek még különböző címei voltak, például: Neu­jahrs Wunsch, Újesztendei tisztelet, Új-évi idvezlet, Új esztendei köszöntés, Új Esztendői Köszöntés, Új esztendei kívánság, Új-évi üd­vözlet, Újévi tisztelgés, Újévre. A leggyako­ribb újévi üdvözlők a következő foglalkozá­súak voltak, akik nyomtatott újévi üdvözlet­tel is köszöntöttek: kéményseprő, házmester, pincér, postamester, levélhordó, újságkihor­dó, színlaposztó, cédulahordó, lámpagyújtó, hordár, dunavizes, utcaseprő. Kóbor Tamás ábécérendbe szedte a budapesti újévi kö­szöntőket, akiktől 1874-ben nyomtatott újévi jókívánságot kapott: asztalos-inas, betűsze­dő, cigány (zenész), csizmadia-inas, énekes koldus, fodrász, gyepmester, handlé, ház­mester, irodaszolga, kéményseprő, levélhor­dó, mosónő, nyomdászgyerek, orvos, pincér, sörházi személyzet, színlaposztogató, terem­őr (országház), újság-kihordó, városi hajdú, zártszéknyitogató. A kecskeméti nyomtatott újévi üdvözletek alapján ez a sor kiegészíthe­tő olvasótársaság/kaszinó-szolga, iskolarend­őr (pedellus), újságkihordó, vasúti kézbesítő (vasúti Avisok kihordója) foglalkozásokkal.5 A nyomtatott újévi üdvözletekért cserébe kis fizetséget is vártak a lapok átnyújtói. Egy levélhordó újévi versében szerepel: „De újévkor, mint most, megszáll a reménység, Hogy felenged majd e szívbeli keménység, S egy kis jutalmacska üti meg markomat, Melyért ki is öntöm szíves áldásomat."6 5 FÁBIÁN Borbála 2010 7. 6 http://www.bacstudastar.hu/iqportal-kjmk/image/ 1339251058153_ll.jpg Egy másik levélhordó is hasonló kívánsá­got jelzett az újévi üdvözletében: „Hisz' én hordok jó híreket Pecsét alatt szanaszét, Bankjegy gyei telt leveleket Ide-oda osztok szét. S hogy aztán e bankjegyekből Nekem is jusson kis rész: Pártfogóim bő kegyekből Imhol várom én is kész" (4. kép). Egy 1865-ös Újévi üdvözletben a lapocská­ról is szó esik: „A levél helyett most Egy kis lapot hoztam, A melyet átadni Már rég kívánkoztam. S tudjátok-e miért? Alig merem súgni: Szeretnék egy kis pénzt A zsebembe dugni."7 Az újévi üdvözletért jutalmat váró kíván­ságot egy nagykőrösi levélhordó így fogal­mazta meg: „Boldog uj-esztendőt Eljöttem kívánni, Ha egypár hatossal Meg tudnának szánni. Hisz', szolgálatomnak Ez az egyik bére; A levélhordozó Nem tehet mást félre. Nem kívánok sok pénzt, Nem kell nekem birka; Kisebb jutalmat is Megköszön a ZSILKA!" (13. kép)8 * Ezek az alkalmi versecskék részben a meg­rendelők saját alkotásai lehettek, bár tudjuk, hogy Pesten voltak olyanok, akik ilyen versek megalkotásával üzletszerűen foglalkoztak. A legérdekesebbek, legeredetibbek a kecskeméti lámpagyújtók versei. Fodor Imre lámpagyúj­7 Zsilka: Újévi üdvözlet 1865-re. http://www.bacstudas- tar.hu/iqportal-kjmk/image/1339743190202_14.jpg 8 http://www.bacstudastar.hu/iqportal-kjmk/image/ 1339503397406_l.jpg 186

Next

/
Oldalképek
Tartalom