Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Művészettörténet - Sümegi György: Kísérlet egy fénykép meghatározására

Cumania 27. Sümegi György KÍSÉRLET EGY FÉNYKÉP MEGHATÁROZÁSÁRA A képet az 1970-es évek elején láttam először, és azóta többször újra. Sokszor előkerül, úgy látszik, hogy megkerülhetetlen. Annyit bi­zonyosan tudni lehet, hogy Kada Elek kecs­keméti polgármestert és egyszeri társaságát, összesen tizennégy férfit és egy nőt mutat be. A Lechner Ödön - Pártos Gyula építészpáros1 tervezte kecskeméti városháza belső udvarán, annak a hátsó fala, az üvegajtó előtt állnak egymás mellett, a kamera felé, szembe vagy oldalra fordulva. Hosszú, fekete, sima vagy prémgalléros, évszakhoz illő kabátot, puha nyúlszőr kalapot vagy cilindert viselnek, ma­gas nyakú fehér inget nyakkendővel, esetleg sállal, fekete nadrágot és cipőt. Hátra vagy zsebre tett kezek, illetve sétapálcát, cigarettát tartanak. Négyen bajuszos-szakállasak, a töb­biek csak bajuszt viselnek. Életkoruk szerint az tűnik bizonyosnak, hogy a fiatal, tollas-ka­lapos hölgybe karoló úr lehet a legidősebb, és őt korban a hölgy másik oldalán félfordulat­ban álló szakállas úr követheti.2 Kiállásukban, megjelenésükben, abban, hogy kamera elé álltak, vagyis hogy megörö- kíttették magukat együttesen, nyilvánvalóan van valami szíves szándék, előre elhatáro­zottság. Valakinek, valakiknek fontos lehetett, hogy tablókép készüljön az együttlétükről. S talán leginkább maga a polgármester, a közé­pen álló Kada Elek (balról a 9., sorszám min­dig balról) akarhatta így, ő ugyanis büszke a városára, annak egyik leghatékonyabb pro­pagálója volt, és mindig szívesen fogadta az odalátogató művészeket. „A napokban volt nálam Vedres, tegnapelőtt Grünwald Falussal és Jánszkyval, most meg itt vannak a Nemzeti Szalon emberei, tehát képzelheti, hogy meny­nyire össze kell pántolni a fejemet" - írta Kós 1 Talán ezért követtük el a Lechner-katalógus szerkesz­tőivel együtt azt a szarvashibát, hogy a fiatal hölgybe karoló idősebb úrban Lechner Ödönt véltük fölismerni: PUSZTAI László - HADIK András 1985 57. 2 CS. LENGYEL Beatrix 2003 77-92. Károlynak a művésztelep szervezése idején, 1909. december 1-én.3 A kép készítője föltételezésem szerint Fan­tó Lipót lehetett, aki 1900 és 1926 között ismert és foglalkoztatott fényképésze (műterme: Csongrádi nagy utca 8. szám alatt) volt Kecs­kemétnek, és Kada személyesen is kapcsolat­ban volt vele („Fanto fényképész úrjnak] csak tegnap jutottam a fénykép [éjhez"4). A fénykép készítési időpontjának ponto­sítására és a megörökítettek egy részének a meghatározására a Vasárnapi Újság egy rövid írása alapján nyílt lehetőségem. Ebben azt jel­zik, hogy a kecskeméti katolikus Nagytemp­lom átalakításán (költsége mintegy negyed- millió korona), a mennyezetfreskók festésén Roskovics Ignác két évig dolgozott, s az ő munkáját „nagyobb társaság" tekintette meg 1902. november 12-én. Tagjai: Baditz Ottó, Stróbl Alajos, Lotz Károly és leánya, Bárczy István és Viola Imre fővárosi tanácsnokok, „kiket a város urai élén Kada Elek fogadott".5 E rövid tudósítás egyértelművé teszi azt a korábban már megfogalmazott feltételezést, hogy Lotz Károly (6.) karol Lotz Kornéliába (7.), és hogy Kadától jobbra Roskovics Ignác (10.) áll.6 De vajon kik a többiek, hogyan azonosít­hatók? Megnéztem a korabeli kecskeméti la­pokat, és az ugyanerről az eseményről hírt adó rövid írásokból összeállt a tizenöt név. A Nagytemplom „fényének és pompájának" megtekintői tehát: Roskovics Ignác, Lotz Ká­roly és leánya, Lotz Kornélia, Baditz Ottó 3 Sümegi György 2010 81-82. 4 Kada Elek levele Thallóczy Lajosnak 1910. december 15. OSZK Levelestár, Fond XI/507 5 A kecskeméti kát. nagytemplom művészi átalakítása. Vasárnapi Újság, 1902. november 16.49. évf. 46. sz. 756. 6 A fénykép sima, fényképész cégjelzés nélküli verzójára ceruzával ezen információk vannak följegyezve. Vin­tage, 250x170 mm, Magyar Nemzeti Levéltár Bács- Kiskun Megyei Levéltára XV. 5. Fotó és képeslapgyűj­temény 79/4. 279

Next

/
Oldalképek
Tartalom