Bárth János szerk.: Cumania 23. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2007)

Wicker Erika: Borsay Jenő régiséggyűjteménye

CUMANIA 23., Kecskemét, 2007 363 WICKER ERIKA BORSAY JENŐ RÉGISÉGGYŰJTEMÉNYE „ ...gondunk lesz rá, hogy [...] ő róla minden időben megemlékezzenek, és hogy legyen példa az ő cselekedete mások előtt. " Éppen száz éve annak, hogy jelentős nagyságú felső-bácskai érem- és régiség­gyűjteménnyel gyarapodott a Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat múze­uma. A Társulat ekkor ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. 1883. május li­en, Zomborban alakult meg azzal a céllal, hogy a vármegye történetének tárgyi és írásos emlékeit összegyűjtse. Iványi István már a megalakuláskor sürgette egy Év­könyv kiadását," melyre rövidesen, két év múlva sor is került. Az Évkönyv, mely 1912-ig évente négy, 1918-ig évente egy füzetben jelent meg, pótolhatatlan forrása a vármegye történetét kutatók számára. Teljes sorozata ma már szinte hozzáférhe­tetlen, múzeumokban, nagyobb könyvtárakban csak néhány füzet lelhető fel, s még a bajai Türr István Múzeum példányai is hiányosak. 3 Ezért az alábbiakban az Év­könyvből származó vonatkozó forrásokat teljes terjedelmükben közlöm. Borsay Jenő, az amatőr régész, a bajai múzeum egyik létrehozója és első veze­tője Zomborban született 1870-ben. A bajai gimnázium növendékeként életútját befolyásoló hatással voltak az ottani iskolai múzeumok rá is, hiszen a majdani bajai „ városi múzeum megalapítói és későbbi gyarapítói ezekben az iskolákban ismer­kedtek meg a múzeum gondolatával, kaptak kedvet a rég múlt idők emlékeinek gyűjtéséhez. " 4 A tanulmányai befejezése után Bátmonostoron segédjegyzősködő Borsay nemcsak a környékbeli régiségek gyűjtését kezdte el, hanem kapcsolatba lépett a Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulattal is. A Társulat múzeumának gyara­podásáról rendszeresen beszámoló Évkönyv először 1903-ban, a vármegye délnyu­gati részéből, az egykori Kerekity/Kerekegyháza környékéről származó pénzek ajándékozása kapcsán említette nevét: „Borsay Jenő s. jegyző Báth-Monostor. 39 drb érem Wekerle falváról. " 5 A következő öt évben hasonló felajánlást nem tett, ám 1908-ban teljes addigi gyűjteményét, közel 1400 érmét és 400 régiséget, me­lyek többnyire Bátmonostor és a környező települések határából származtak, a Társulat zombori székhelyű múzeumának ajándékozta. 1 Kozma László elnöki megnyitó beszéde aBBvmTT 1909. április 18-i közgyűlésén. BBvmTTÉ 1909 XXV. 6. 2 KÁICH Katalin 1984. 3. 3 Az 1888. évi 4., az 1892. évi III. füzet és a teljes 1996. évi évfolyam hiányzik. 4 SÓLYMOS Ede 1958. 7. 5 ROEDIGER Lajos 1903. 35. 6 Az ajándékozás tényét említi: MERK Zsuzsa 1989. 6.; KŐHEGYI Mihály 1989. 39.

Next

/
Oldalképek
Tartalom