Bárth János szerk.: Cumania 22. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2006)

Bereznai Zsuzsanna–Schőn Mária: Hajósi sváb lakodalmi szokások a XX. század első felében

CUMANIA 22., Kecskemét, 2006 165 BEREZNAI ZSUZSANNA - SCHON MÁRIA HAJÓSI SVÁB LAKODALMI SZOKÁSOK A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN BEVEZETÉS Hajós község katolikus vallású, sváb-alemann nyelvjárást beszélő népét az 1720-as években telepíttette a kalocsai érsek - öt csoportban - főleg Schwaben és Württemberg területéről. A lakosság többsége az Ulm melletti Bussen-hegy mint­egy 80 településéről származott. Ez a dél-német vidék, a Boden-tótól északra fekvő terület a harmincéves háború (1618-1648) idején, s az azt követő pestisjárvány következtében elnéptelenedett. A táj újranépesítésében nagy szerepet játszottak a Svájcból, Vorarlbergből, Tirolból származó telepesek is, akik egy része a XVIII. század elején ismét útra kelt, s Hajóst is benépesítették. 1 1756-ban Hajós mezővárosi rangot kapott, melyet a XIX. század végén vesz­tett el. A hajós sváb dialektus, a hajósi népi kultúra alapvetően eltér a Kalocsai Sár­köz másik két német nemzetiségű községének hagyományaitól. A szomszédos Császártöltés és Nemesnádudvar népe nehezen érti a hajósiak beszédét, s lakodalmi szokásaik is különböznek egymástól. 2 Dolgozatunkban a hajósi sváb parasztság házasodási szokáskörével foglalko­zunk a XX. század első felére vonatkozó hagyományanyag bemutatásával. Ebben az időszakban a hajósi svábok túlnyomó többsége szegényparaszti sorban élt, őket az Arme 'szegények' névvel illették. Csak néhány módos gazdaparaszt volt a falu­ban, őket nevezték Baumak, azaz 'paraszt'-nak. A település iparos társadalmának szokásaira nem térünk ki. A hajósiak úgy tartják számon, hogy az iparos és értelmiségi réteg nem a hajósi sváb parasztokból nőtt ki, hanem folyamatosan vándorolt be az idők folyamán. S noha voltak közöt­tük német származásúak is, de a század közepéig elkülönülten éltek. A XX. század első felében az 5600 fő körüli parasztlakos mellett közel 100 fő volt az iparos családból származók létszáma. 1 FLACH, Paul 1976. 2 BEREZNAI Zsuzsanna 2005.

Next

/
Oldalképek
Tartalom