Bárth János szerk.: Cumania 21. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2005)

Bereznai Zsuzsanna: A nemesnádudvari sváb lakodalmi szokások változásai (XIX–XXI. század)

CUMANIA 21., Kecskemét, 2005 211 BEREZNAI ZSUZSANNA A NEMESNÁDUDVARI SVÁB LAKODALMI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSAI (XIX-XXI. század) BEVEZETÉS Nemesnádudvar a Kalocsai Sárköz települése. A nádudvari svábokat a kalo­csai érsek telepíttette be, akinek hívó szavára 1724 júniusában érkezett meg az első 25 telepes család, s 1760-ban már 105 adófizető családfőt említenek az összeírá­sok. 1 A telepesek a Német Birodalom különböző területeiről érkeztek, a kibocsátó tájak között volt Pfalz, Württemberg, Bajorország, Felső-Ausztria, Elzász-Lotha­ringia. 2 Nemesnádudvar történeti és néprajzi múltjáról Heckenberger Péter 3 és Georg Richter 4 ad összefoglaló áttekintést. A nádudvari népélet különböző részterületeiről számos tanulmány látott napvilágot. Sólymos Ede 5 munkája a nádudvari népi halászatot mutatja be. Vajkai Zsófia Búboskemence és hűtőláda címen a XX. századi életmódbeli változások népi táplálkozáskultúrára gyakorolt hatását elemzi. 6 A Ludwig Hollós és Julius Gottfried Schweighoffer szerkesztésében megjelent Schönster Schatz című, ma­gyarországi német népdalokat tartalmazó kötetben nemesnádudvari népdalok is szerepelnek. 7 A Georg Richter szerkesztette Geliebtes Nadwar című kötetben szá­mos néprajzi tanulmány jelent meg, melyek a paraszti gazdálkodást, a vallási élet szokásait, a kiemelkedő naptári ünnepeket mutatják be. 8 A Schwalm Pál által összeállított Ungarndeutsche Erzälen und Singen című tízkötetes népköltési gyűjte­mény harmadik kötetében nádudvari sváb népdalokat is találhatunk. 9 Molnárné Csányi Anna Nemesnádudvar német nemzetiségi népzenei hagyományai című szak­dolgozata a helyi vallási népi énekeket, a népdalokat és a néptáncokat mutatja be. 10 Bereznai Zsuzsanna tanulmányaiban - a Kalocsai Sárköz, a Bácska és a Duna mente sváb települései között - a nádudvari svábok népi táplálkozási szokásaival is 1 HECKENBERGER Péter 1991. 54-55. 2 RICHTER, Georg 1977. 91-100. 3 HECKENBERGER Péter 1991. 4 RICHTER, Georg 1997. 5 SÓLYMOS Ede 1992. 130-134. 6 VAJKAI Zsófia 1992. 130-134. 7 HOLLÓS, Ludwig - SCHWEIGHOFFER, Julius Gottfried 1979. 36, 70, 89, 98, 119. 8 RICHTER, Georg 1997. 147-162, 173-182, 217-222. 9 FLACH, Paul (Herausgegeben) 1987-1992. 3. kötet 310-372. 10 MOLNÁRNÉ CSÁNYI Anna 2000.

Next

/
Oldalképek
Tartalom