Bárth János szerk.: Cumania 20. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2004)

Merk Zsuzsa–Rapcsányi László: Megkésett emlékezés

CUMANIA20., KECSKEMET, 2004 257 MERK ZSUZSA - RAPCSÁNYI LÁSZLÓ MEGKÉSETT EMLÉKEZÉS Dr. Rapcsányi (Rapp) Jakab, a Baja-monográfia írója (Bulkeszi, 1870-Szeged, 1946) Előbeszéd Rapcsányi Jakabhoz Hetven éve, 1934-ben jelent meg dr. Rapcsányi Jakab műve, a Baja és В ács­Bodrog vármegye községei с monográfia. Ha Baján és környékén megkérdezzük, mit is mond az a név: Rapcsányi, még a helytörténet iránt érdeklődőktől is sokféle választ kaphatunk. „A Rapcsányi­könyv szól Bajáról", vagy „a jankováci állatorvos, aki Baja történetét megírta", de az is elhangzik, hogy „a Rapp nevű zsidó orvos, aki a Baja-könyvet írta". Baja és Észak-Bácska kutatói számára a Rapcsányi név egy könyvet jelent. A bajai múzeumban gyakran hangzik el a mondat: „Nézd meg a Rapcsányiban!" A név azonosult a könyvvel, ami csak ritkán fordul elő, pontosabban csak akkor, amikor a mű meghatározó jelentőségű. Ilyen a Rapcsányi Jakab szerkesztette könyv, s így még inkább meglepő, hogy a szerzőről szinte semmit, vagy szinte semmit sem tud a könyv használója. Mikor Rapcsányi Jakab nyomába szegődtünk, magunk sem tudtuk, hogy a mai országhatárokon túlnyúló, regényes életrajz bomlik ki. Rapcsányi Jakab életét és munkásságát kutatva számtalanszor tapasztaltuk, hogy a tegnap sokkal messzebb van, mint a régmúlt századok. A tegnap érzékeny, fenyegetett társadalmi közérzet. Tudjuk, nem egyedi bácskai sors az övé, mégis sajátos, hiszen О Baja város mono­gráfusa. Régi adósságot igyekszik törleszteni ez a tanulmány, mely dr. Rapcsányi Jakabnak, a máig naponta forgatott В aj a-monográfia írójának-szerkesztőjének életét és munkásságát követi a kiegyezéstől a második világháborúval záródó korszak Magyarországán, a hajdan В ács-Bodrognak nevezett megyéből indulva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom