Bárth János szerk.: Cumania 19. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2003)

Tóth Edina: Konfirmáció Szentkirályon. Egy átmeneti rítus elemzése

CUMANIA 19., KECSKEMET, 2003 281 TÓTH EDINA KONFIRMÁCIÓ SZENTKIRÁLYON Egy átmeneti rítus elemzése Jövel Szent Lélek Úr Isten! Töltsd bé szíveinket épen... 1. HELYTÖRTÉNETI ÉS GYÜLEKEZET-TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Szentkirály község a mai Bács-Kiskun (az egykori Pest-Pilis-Solt-Kiskun) megyében, Kecskeméttől 20 km-re fekszik. Ma 2000 fős település, nagy tanya­világgal és egy XX. századi formálódású faluval. Kecskemét város pusztájaként a XIX. században tanyák sokasága borította. A XIX. század második felében épülő pusztai iskolák lettek a vallásos élet szín­terei, hol istentiszteleteket tartottak a tanító vezetésével. Nem elhanyagolható a kecskeméti református vagy a katolikus gyülekezethez való kötődés sem. 1901-ben mindkét felekezet templomot épített magának, ebben az időszakban saját lelki­pásztort is kapott. A felekezetek aránya a XIX. és XX. században is átlagosan 20-80% a katolikusok javára. 2 A reformátusok viszonylag magas arányban éltek Alsó-Szentkirályon az alsószékdűlői iskola vonzáskörzetében. Ahol nem alkottak ilyen zárt tömböt, gyakran előfordult, hogy a kecskeméti gyülekezethez tartoztak, különösen diákéveikben, tehát ott is konfirmáltak. Az időseknél a kecskeméti református egyházközséghez való erős kötődés ma is megfigyelhető. Szentkirály 1952-ig Kecskemét pusztája volt. Ezután Lászlófalva néven köz­igazgatásilag önálló település lett. 1987-ben kapta vissza Árpád-kori eredetű nevét. 1952-ben alakult meg az önálló református egyházközség. Korábban a szentkirályi tanyai gyülekezet Kecskemét fíliájának számított. Következésképpen az 1952 előtti gyülekezeti iratok a Kecskeméti Református Levéltárban találhatók. 1 Magyar Református Énekeskönyv 1995. 368. dicséret. 2 A statisztikai évkönyvek alapján a felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatok a következők: 1850 14% református, 85% katolikus, 1% evangélikus. 1910 26% református, 74% katolikus. 1930 20% református, 80% katolikus. Mai adatokra vonatkozóan csak a reformátusok arányát tudom megjelölni: 17%.

Next

/
Oldalképek
Tartalom