Bárth János szerk.: Cumania 19. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2003)

Fehér Zoltán: Felit szedem, nem mind. A szanki haramtszedés hidedelem elemzése

258 FEHÉR ZOLTÁN és mustot." (Izsák áldása, Mózes I. 27, 28.) Még az eljárás is bibliai alapú. A Bírák könyve szerint (Bírák 6: 36-38.) Gideon alkalmazta: „Én odahelyezem a nyírott gyapjút a szérűre, ha egyedül a gyapjún lesz harmat (...) abból megtudom, hogy kezem által fogod megsegíteni Izraelt (...) másnap reggel kinyomta a gyapjút s egy teli bögre harmatot facsart ki a gyapjúból." Munkácsi bibliai párhuzamai bizo­nyítják a harmat ősi termékenység-szimbólumát, de a tejhaszon rontását és ser­kentését nem. Kétségtelen azonban, hogy a bibliai példát olvasva, annak logikáján a késői utódok eljuthattak a harmatszedés mágikus gyakorlatához. A hiedelmek rendszerszerű összefüggéseit mutatja, hogy a valóságmagyarázó hiedelmek csoportjának, az úgynevezett világképnek a természetfölötti képessé­gekkel rendelkező alakja, a boszorkány végzi a valóságátalakító hiedelmek, vagyis az akciók közé tartozó harmatszedést. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy ebben a hiedelemszokásban a cselekvést a hiedelem magyarázza, a cselekvés a hiedelemből következik. Bihari Anna Magyar Hiedelemmonda Katalógusában a harmatszedésről szóló mondákat Boszorkány főcím alatt az Allatok megrontása, hasznuk elvétele alcím 2/A pontja alá sorolta. 6 Pócs Éva rendszerében a harmatszedés az Akciók kategóriájában, a Serkentés rontással egybekötve alcím alatt található. Ugyanő ezt a mágikus cselekményt a cél kiindulású cselekmények mágikus gyakorlat által teremtett szituációban, az önálló mágia cím alá helyezi. Ez azt jelenti, hogy „ott jelenik meg, ahol a cél „racionális" úton nem, vagy kevéssé biztosítható". Ez a szokáscselekmény a gyakorlatban cselekmények sorából állott, s a való­ságban csak a rítusszöveg jelent meg verbális szinten. A rekonstruált forgatókönyv a következő elemekből áll: leterítkezés lepedővel, lepedő húzása a harmatos legelőn varázsszöveg mondása közben, otthon a harmattól nedves lepedő kifacsa­rása a takarmányra. A részcselekményekben implicit módon működnek a hiedel­mek, amelyeket még rákérdezésre sem tudtak volna a történetek elmesélői meg­fogalmazni. (Pl. a harmat mágikus termékenységserkentő szerepe.) De egyéb szokáscselekmény is árulkodik ennek öntudatlan ismeretéről. A harmatszedés - sok látványos népszokással ellentétben - olyan szokás­cselekmény, amely nem tűri a nagy nyilvánosságot, már csak azért sem, mert kárt okoznak vele. Emiatt is végzik egyedül (ritkábban párban) és éjszaka. Némán kellett nekikészülni. Nem szóltak senkihez, csak mentek. (27) 9 Beszámolni sem volt tanácsos róla. Nem szólt az senkinek (25) - mondták az egyik harmatszedőről. Ez 5 MUNKÁCSI Bernát 1903. 77-79. 6 BIHARI Anna 1980. 7 PÓCS Éva 1964. 8 PÓCS Éva 1980/a 307. 9 A továbbiakban az idézet utáni szám az Adattár megfelelő számú szövegére vonatkozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom