Bárth János szerk.: Cumania 17. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2001)

Bereznai Zsuzsanna: A disznóvágás szokásai a dél-alföldi sváboknál

CUMANIA 1Т.7КЕСШШЕТ,20ОГ ~^2 — BEREZNAI ZSUZSANNA A DISZNÓVÁGÁS SZOKÁSAI A DÉL-ALFÖLDI SVÁBOKNÁL BEVEZETÉS A magyarországi németek a történelem különböző korszakaiban, különféle népmozgalmi hullámokkal kerültek mai hazájukba. 1 Az újkori településű németség sváb elnevezése az egész Kárpát-medencében elterjedt, noha a Német-Római Birodalom számos tartományából származtak az ide érkező betelepülők. A XVII. század legvégén s a XVIII. század elején az első német telepesek nagy többsége valóban Svábföldről - Schwabenből, Württemberg­ből - érkezett. Ekkor keletkezett a - szó eredeti értelmében is - sváb településtömb Szatmár megyében. 2 A helyi néphagyomány máig őrzi, hogy az egyes települések lakói mikor, honnan, hogyan jöttek be Magyarországra. A bevándorlók ősi szállítási eszköze a Treck, az Ordinari-Schiffe elnevezésű vízi jármű volt: a folyami tölgyfa uszály egy neme, melyet Ulmer Schachtelnek, ulmi skatulyának neveztek. 3 A betelepülők legtöbbször Ulm városában ültek tutajra, s a Duna hullámain jutottak el új hazájukba. Ezért nevezték őket dunai sváboknak. Természetesen emellett sokan gyalog vagy szekérrel vágtak neki a hosszú útnak. A dél-alföldi svábok közül is csak kevesen jöttek Schwabenből, Württemberg­ből - azaz valóban a Svábföldről. E rövid bevezetőben a tanulmányban vizsgált, s a téma kutatásában szorosan érintett helységek német betelepítéseire, s a velük összefüggő települési népmoz­galmak történetére térek ki, természetesen csupán a vázlatos áttekintés igényével. A Kalocsai Sárköz három sváb településén - Hajóson, Nemesnádudvaron és Császártöltésen - katolikus vallású németek élnek. Népi kultúrájukat és nyelvüket máig őrzik. A hajósiak őseit a földesúr, a kalocsai érsek 1722 és 1726 között öt csoportban telepítette le birtokán. 4 A szájhagyomány szerint a hajósi telepesek Württembergből jöttek, valamint Bussen és Dietelhofen vidékéről, de számon tartanak olyan csalá­1 HUTTERER Miklós 1973. 93-117. 2 MANHERZ Károly 1998. 3-21. 3 VARGA Ádám-BODA Ferenc 1973. 101. 4 FLACH, Paul 1976. 16-23.

Next

/
Oldalképek
Tartalom