Bárth János szerk.: Cumania 15. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 1998)

Régészet, éremtan - Somogyvári Ágnes: Bronzkori temetőrészlet Tiszaalpáron

СУ MANIA 15., KECSKEMET, 1998 179 SOMOGYVÁRI ÁGNES BRONZKORI TEMETŐRÉSZLET TISZAALPÁRON BEVEZETŐ 1989 februárjában Tiszaalpár belterületén a Mátyás király utcában házalap mélyítése során bronzkori sírokat bolygattak meg. A telek tulajdonosa, Dr. Vancsura István gyógyszerész, miután észlelte az edénytöredékeket és a csontokat, értesítette a szegedi Móra Ferenc Múzeumot, ahonnét továbbították a leletbejelentést a kecskeméti múzeumba. Ezt követően került sor 1989 márciusában a kétnapos leletmentésre. A helyszínen a leletbejelentő átadta az addig előkerült leleteket: egy urna töredékeit a hamvakkal együtt, egy kétfulü díszedényt és egy kis fülesbögrét. A leletmentés során a házalap falában sikerült rögzíteni az urnasír helyét - 1. sír. A nyesés során előkerült a 2. sír fej körüli része is, a sír többi részét a markológép megsemmisítette. A falban még egy sírfolt jelentkezett - 3. sír, a kiásott pince aljának egyengetésekor került elő a 4. sír csontvázának néhány maradványa. így a leletmentés során négy sír helyzetét lehetett rögzíteni, azt azonban, hogy valójában hány sírt tettek tönkre, már nem lehetett megállapítani, mivel a 10x17 m-es házalapnál a föld kitermelését markolóval végezték. A tulajdonos elmondta, hogy a házalapból kitermelt földet az Esze Tamás utcába szállították, ahol egy újonnan kialakítandó játszótérhez használták fel. A kiszállított földből is nagy számban gyűjtöttünk össze edénytöredékeket. SÍRLEÍRÁSOK 1. sír - urnasír; a kiásott házalap DK-i falában jelentkezett, a felszíntől kb. 85-90 cm mélységtől kezdve lehetett rögzíteni, a sír alja a felszíntől számított 1,30 m mélységben volt. Leletanyaga: urna össze nem illő töredékei - szürkésbarna színű, homokkal soványított töredék a szalagfül csonkjával. 8,9x5,2 cm (I. t. 6). A leletmentésen a szerzőn kívül Kulcsár Valéria és V. Székely György vettek részt, akiknek köszönettel tartozom a leletanyag feldolgozásra való átengedéséért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom