Bárth János szerk.: Cumania 15. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 1998)

Régészet, éremtan - Gallina Zsolt–Hajdrik Gabriella: 10–11. századi temetőrészlet Homokmégy–Székesen

CUMANIA 15., KECSKEMÉT, 1998 _ ___ 133 GALLINA ZSOLT - HAJDRIK GABRIELLA 10-11. SZÁZADI TEMETŐRÉSZLET HOMOKMÉGY-SZÉKESEN BEVEZETÉS A címben szereplő temető nyomait 1996 októberében terepbejárás során fedeztük fel. A terepbejárás a készülő Homokmégy története с kötet régészeti topográfiája keretében zajlott. A temetőt a Homokmégy-Alsómégy közötti részen, a Szentegyházpart és Székes nevű határrészek bejárásakor leltük. A terepbejárás során talált lelőhely (mely a kataszterben a 7. számot kapta) nyugati részén 1996. október 22-én embercsontokat találtunk. Az 5-6 szétdúlt sír a dombhát É-i oldalán helyezkedett el. Egy félig ép Ny-K-i tájolású csontváz karcsontján állatfejes bronzkarperecet találtunk. A lelőhely a Homokmégyhez tartozó székesi határrészen található, s Kalocsától DK-re kb. 8 km-re, Halomtól DK-re 3 km-re, a régészetileg már ismert Szentegyházparttól ÉÉK-re 500-600 m-re, a Homokmégy-Alsómégy közötti DNy­ÉK-i irányú földúttól, illetve az úttal párhuzamosan É-ra futó csatornától közvetlenül D-re helyezkedik el. Az úttal addig párhuzamosan haladó csatorna megtörik és egy ága D-re fordul, mely az általunk vizsgált területet Ny felől zárja. A lelőhelytől D-re levő Szentegyházpart környékén nagy kiterjedésű Árpád-kori és középkori lelőhelyek nyomait találtuk. Feltehetően itt helyezkedett el a középkori Mégy falu és temploma. A terepbejárást követően 1996. november 7-21-е és 1997. október 17-31-е között a lelőhelyen leletmentő ásatást végeztünk. 1 A feltárt rész összesen: 860 m 2 . A két ásatási idény alatt összesen 89 objektumot; 68 (+4) 10-11. századi sírt, 6 különböző hosszúságú árkot, 10 népvándorlás kori gödröt és 1 késő avar kori házat tártunk fel. 2 ' Itt szeretnénk köszönetet mondani az ásatáson részt vevő - bérezés nélkül (!) és sokszor sanyarú időjárási viszonyok közepette dolgozóknak, a kalocsai Viski Károly Múzeumnak, a helyi önkormányzatnak, iskolának, TSZ-nek a segítségért, valamint a Nemzeti Kulturális Alapnak a pályázatunkra nyújtott anyagi támogatásért, melynek segítségével e feltárások egyáltalán megvalósulhattak. 2 A lelőhely feltárását folytatni kívánjuk, ennek azonban anyagi fedezete hiányzik és egyéb okok is hátráltatják az ásatásokat. Ezért nem kívánjuk a temető végleges elemzését megírni, de a tanulmányt szükségszerűen többnek szánjuk egy előzetes jelentésnél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom