Bárth János szerk.: Cumania 14. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 1997)

Kapocs Nándor–Kőhegyi Mihály: A bajai ferences zárda háztörténetének I. kötete (Hatodik rész: 1800–1807)

CUMANIA 14., KECSKEMET, 1997 225 KAPOCS NÁNDOR - KŐHEGYI MIHÁLY A BAJAI FERENCES ZÁRDA HÁZTÖRTÉNETÉNEK I. KÖTETE (Hatodik rész: 1800-1807) Korábbi közleményeinkben a História Domus I. kötetének 1799-ig terjedő részét tettük közzé. Most I. Ferenc uralkodásának legválságosabb szakasza kerül közlés­re. Fordításunkban arra törekedtünk, hogy a korra jellemző latin nyelvhasználatot, fogalmazásmódot tükrözzük, s így egyfajta hangulati többletet is adjunk, még akkor is, ha ez helyenként nehézkessé és döcögőssé tette a magyar mondatokat. [1800] Január 10. Tekintetes Latinovich úrnő oltárterítőt adományozott a kápolnai Boldogságos Szűz Mária-oltárra. Antónia sörfőző úrasszony egy ezüstkezet ábrázoló fogadalmi ajándékot ado­mányozott a kápolnai Boldogságos Szűz Mária-képhez. 26. Nagy János urat, a tisztelendő konvent gondnokát tisztelettel övezve a templom kriptájába temettük. Március 22. Traisinger úrnő egy szemet adományozott a mellékoltáron lévő Boldogságos Szűz Mária-képhez. 1 KAPOCS Nándor-KÖHEGYI Mihály, 1986., 1987., 1989., 1990., 1992. 2 A História Domus 1. kötete, az eredeti latin nyelven, megjelent. KAPOCS Nándor-KŐHEGYI Mihály, 1991. 3 A fordítás Kapocs Nándor munkája, a jegyzeteket Kőhegyi Mihály írta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom