Bárth János – Sztrinkó István szerk.: Cumania 13. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1992)

Embertan - Henkey Gyula: Nagykörü népességének etnikai embertani vizsgálata

632 BÁCS-KISKUN MEGYEI MUZEUMOK EVKÖNYVE um. Ötödéves egyetemi hallgató korában, 1976-ban kezdte el muzeológus pályáját. 1979-ben megyei múzeumigazgató-helyettes lett. E nem könnyű feladatot látta el halála napjáig, 1992. november 2-áig. Néprajzkutatóként, muzeológusként, múzeumigazgató-helyettesként egy­aránt példamutató rendszerességgel és szorgalommal dolgozott. Néprajzi adatok sokaságát jegyezte föl mezővárosokban, falvakban, tanyákon. Néprajzi kutató­tábort szervezett Kiskunmajsán, Szabadszálláson, Szalkszentmártonban. Részt vett a keceli monografikus kutatásokban és Székelyvarság hagyományvilágának közös feltárásában. Tanulmányokat írt, könyveket szerkesztett. Legfontosabb írása, a doktori disszertációból formált „Népi építészet a Duna—Tisza közén" című könyve 1987-ben jelent meg Debrecenben. Hivatali munkáját levelek százai, iratgyűjtők vastag kötegei jelzik. Az általa rendezett vagy szervezett néprajzi és irodalmi kiállítások némelyike még látható. Másokra kiállításvezető katalógusok és fényképek emlékeztetnek. Az utóbbi hónapokban, együttmunkálkodásunk idején, többször szó esett köz­tünk arról, hogy tudományos bolyongásaink távoli csapongásaiból egyszer haza kéne térnünk Jánoshalmára, mert sok-sok felfedezni valót rejteget ez a büszke óriásfalu. Ő most hazatért, végleg. Pedig egyáltalán nem így gondoltuk a közeli hazatérést! Barth János

Next

/
Oldalképek
Tartalom