Bárth János – Sztrinkó István szerk.: Cumania 13. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1992)

Néprajz - Bereznai Zsuzsa: A félegyházi katolikus nép vallássosága

CUMANIA 13., KECSKEMET, 1992. 401 BEREZNAI ZSUZSANNA A félegyházi katolikus nép vallásossága BEVEZETÉS: A NÉPHIT ÉS A NÉPI VALLÁSOSSÁG 1 „A néphithez általában azokat az elképzeléseket, hiedelmeket, s a hozzájuk kap­csolódó gyakorlatot soroljuk, amelyek az adott vallásban nincsenek tételesen belefoglalva, de mélyen beleágyazódtak a mindennapi életbe háttérként, s számos ponton érintkeznek a hétköznapi tudattal, amelyet népi tudás vagy természetisme­ret néven ismerünk, a népi vallásossággal és a népi gyógyászattal". 2 A néphit és a népi vallásosság jelenségeit sok esetben nehéz történetileg meghatározni, mivel egy adott korszakon belül is különböző hátterű hiedelmek, a vallásgyakorlás különböző hátterű mozzanatai együtt szerepelnek. A népi vallásosság alapját egyfelől a hivatalosan elfogadott vallási ismeretek (illetve ennek az a kis rétege, melyet az elemi vallásoktatás során egy ember elsajátít), másfelől az egyház által előírt és megkövetelt liturgiái gyakorlat alkotja. E mögött a hivatalos ideológia és liturgiái gyakorlat mögött húzódik meg a tulajdonképpeni népi vallásosság, amely folklór jellegű tudatot és szokás jellegű gyakorlatot jelent. A népi vallásosság olyan átmeneti réteggel is bír, amely hivatalos vallási eredetű, folklorisztikus elemeket is magában foglal. A liturgiaváltozások során ugyanis számos elem kikerült a vallás tételes előírásai sorából, ugyanakkor (az egyházi tiltás ellenére) a népi gyakorlat ezeket a szokásokat sok esetben megőrizte. A hivatalos vallási gyakorlat egy-egy eleme is „egyszerűsödhet" a laikus gyakorlatban, azaz hozzáigazodhat a nép sajátos gondolkodásmódjához, vallás­gyakorlási lehetőségeihez. E különböző szintű hitelemeket csak akkor lehet egyértelműen értékelni, a jelenségeket történetileg elkülöníteni, ha ismerjük az egyes népi szokásgyakorlat és a liturgia történeti változásait. Nehezíti a megoldást, hogy bizonyos hivatalos 1. A népi vallásosság szerkezetéhez lásd az I. sz. táblázatot. 2. Verebélyi Kincső meghatározása. ELTE Folklore Tanszék, előadás: 1985. IX. 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom