Bárth János – Sztrinkó István szerk.: Cumania 13. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1992)

Néprajz - P. Szojka Emese: A garai templom fogadalmi szobrai

CUMANIA 13., KECSKEMET, 1992. 373 P. SZOJKA EMESE A garai templom fogadalmi szobrai Gara bácskai község Bajától délre, közel az országhatárhoz. Római katolikus temploma a főutca legmagasabb pontján áll. Mögötte a parókia épülete húzódik, másfelől egy kisebb park, feszületekkel, vallásos tárgyú kőszobrokkal, valamint egy emlékművel, a világháborúkban elesettek tiszteletére. A templom átellenes oldalán az egykori felekezeti iskola épülete áll, mely egy ideig az iskolanővéreknek is otthona volt. Az egytornyú templom nyugatra tekintő homlokzati fülkéjében egy-egy szent szoboralakja látható. Bent, a templomban a berendezés zsúfoltsága, a sok szobor és a számos mellékoltár az, ami szembetűnő. Magát a faragott, festett, fülkékkel tagolt főoltárt is szobrok díszítik. A szentélyben további két szoborcsoportot, a boltív falán másik kettőt helyeztek el. A kereszthajó szárnyaiban levő mellékoltároknál magas talap­zaton állnak a színes szobrok. A hosszhajó oldalfalai mentén is szentek szobrainak sorát találjuk, majd a gyóntatószék következik, és ahol szabad falfelület kínálko­zik, ott ismét szobrokat, feszületeket találunk. Végül a bejárat melletti fülkében van a Szent Sír. A templom díszítésének itt tapasztalható felfokozott formája nem tekinthető általános gyakorlatnak a magyar falvakban. Különösen akkor nem, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a szobrok és az oltárok talapzatán, olykor azok teljes szélességében, az állíttató személyek — rendszerint férj és feleség — nevét is feltüntették. Ugyanígy jelezték az adakozót a színes, bibliai jeleneteket ábrázoló üvegablakokon. A nevek egyben jól utalnak az adományozó nemzetiségére is. Gara, a környező falvak egy részéhez hasonlóan, a második világháború előtti időszakban két nemzetiségű, bunyevác és német község volt. 1 A templom berende­zéséhez hozzájáruló személyek nevei között — a házaspárokat tekintve — nem találunk vegyes, bunyevác és német házasságra utalókat. A két nemzetiség egykori 1. VOROS Antal, 1972. 96.

Next

/
Oldalképek
Tartalom