Bárth János – Sztrinkó István szerk.: Cumania 13. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1992)

Történelem - Kapocs Nándor–Kőhegyi Mihály: A bajai ferences zárda Háztörténetének I. kötete (Ötödik rész. 1791–1899)

CUMANIA 13., KECSKEMET, 1992. 243 KAPOCS NÁNDOR—KŐHEGYI MIHÁLY A bajai ferences zárda Háztörténetének I. kötete (Ötödik rész: 1791—1799) Korábbi közleményeinkben a História Domus I. kötetének 1790-ig terjedő részét tettük közzé. 1 Most II. Lipót és I. Ferenc uralkodásának kezdeti évei kerülnek közlésre. 2 Fordításunkban arra törekedtünk, hogy a korra jellemző latin nyelv­használatot, fogalmazásmódot tükrözzük, s így egyfajta hangulati többletet is adjunk, még akkor is, ha ez helyenként nehézkessé és döcögőssé tette a magyar mondatokat. 3 AZ 1791. ÉVBEN Január 14. A tartományfőnök nyílt levéllel kinevezte igentisztelendő Pestalich Gergely helyettes házfőnök atyát a konvent elöljárójának; az elöljáró pedig az igentisztelen­dő Stivich Menyhért atyát tette meg a konvent helyettes házfőnökévé. 20. A tisztelendő konvent Vojnics Sebestyén szolgabíró úr által előterjesztést nyújtott be nemes Bács vármegye Szabadkán, január 24-én összeülő Testületének a konvent felújítása költségeinek megnyerése tárgyában, csatolva a mesteremberek részletes költségvetését. Másolat : Nemes Testület! Ezen nemes Testület Bácsban, 790. november 14-én tartott részleges gyűléséről a magas Királyi Helytartó Tanács Pozsonyban november 2-án a mi konventünk 1. KAPOCS Nándor—KŐHEGYI Mihály, 1986., 1987., 1989. és 1990. 2. A História Domus I. kötete, az eredeti latin nyelven, megjelent. KAPOCS Nándor—KŐHE­GYI Mihály, 1991. 3. A fordítás Kapocs Nándor munkája, a jegyzeteket Kőhegyi Mihály írta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom