Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 12. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1990)

Történelem - Merk Zsuzsa: A Szovjetunióba deportált katymári és vaskúti németek

CUMANIA 12, 1990 347 MERK ZSUZSA A Szovjetunióba deportált katymári és vaskúti németek A magyarországi németek 1945 utáni történetével az utóbbi években egyre többen foglalkoznak. Sorra jelennek meg az eddig kényes kérdésként kezelt, történelmünk fehér (fekete?) foltjai közé számító, agyonhallgatott, hamis igyekezettel a meg nem történtté tenni akart eseményeket feltáró, elemző hosszabb-rövidebb cikkek, tanul­mányok immár az országhatárainkon belül is. 1 Mindegyikben ott húzódik az igazságszolgáltatás későn jövő, de így is gyógyítóan ható szándéka. Támogatja ezt a folyamatot a lassan Európa felé tartó Magyarország. Megnehezíti viszont a munkát, hogy a levéltárak — mint a történelmi időkről tényszerű adatokat őrző intézmények — anyagai egyes kérdésekben még mindig nem kutathatók, vagy néhány esetben, így az 1944—1945 fordulóján, 1945 első hónapjában a Szovjetuni­óba elhurcolt magyarországi német nők és férfiak sorsáról, életéről igen szűkszavú­an, hiányosan tájékoztatnak csak. Az ekkor történtek feltárása csak úgy lehetséges, ha megkérdezzük azokat, akik mindezt átélték. Területünkre, Észak-Bácskára vonatkozó gyűjtéseket még nem fejeztük be. E dolgozat csak arra vállalkozhat, hogy két község, Katymár és Vaskút esetében vizsgálja meg a deportálások körülményeit. Azért esett választásunk épp e kettőre, mert közel megegyező lélekszámú, három nemzetiség lakta falvak, azonos időben, azonos helyre szállították az embereket, s így lehetőségünk nyílt az összehasonlítás­ra, két különböző, de nem egyedi sors bemutatására is. A német lakosság kényszermunkára történő elszállítására az első adatokat a bajai főjegyző jelentése szolgáltatja: „Az orosz katonai parancsnokság ma, 1944. 1. A közelmúltban megjelentek közül: Összefoglaló, monografikus igénnyel FEHÉR István 1988. — Területünkre, Észak-Bácskára vonatkozóan KŐHEGYI Mihály—TÓTH Ágnes 1987.; TÓTH Ágnes 1987. 31—57.; KŐHEGYI Mihály—TÓTH Ágnes 1988.; MOLNÁR Gizella 1988.; KŐHEGYI Mihály—TÓTH Ágnes 1989. — A Szovjetunióba kerültek visszaemlékezései SARUSI Mihály 1989. 9.; dr. SUCH György 1989. 24—25.; Nők Lapja 1989. 16—17. sz. (Sorozat, Valahol Oroszország­ban ... címmel.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom