Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 12. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1990)

Történelem - Kapocs Nándor–Kőhegyi Mihály: A bajai Ferences Zárda Háztörténetének I. kötete (4. rész)

CUMANIA 12, 1990 295 KAPOCS NÁNDOR—KŐHEGYI MIHÁLY A bajai ferences zárda Háztörténetének I. kötete (Negyedik rész: 1781—1790) Korábbi közleményeinkben a História Dumos I. kötetének Mária Terézia haláláig terjedő részét tettük közzé. 1 Most II. József uralkodásának évei — ezek egyháztörténeti szempontból rendkívül fontosak — kerülnek közlésre. 2 Fordításunkban arra törekedtünk, hogy az eredeti latin szöveg hangulatát adjuk vissza még akkor is, ha ez helyenként nehézkessé és döcögőssé tette a mondatokat. 3 . AZ 1781. ÉVBEN Január 1. Január ezen első napján báró zajezdai Patacsich Ádám nagyméltóságú és kegyel­mes kalocsai érsek úr elvette tőlünk a bajai bunyevác plébániát, és főtisztelendő Lakner úrra, itteni plébánosra bízta a következő tartalmú rendelettel: Krisztusban szeretett tisztelendő Házfőnök Atya! Az érsek Önagyméltósága hálás lélekkel emlékezik meg, főegyházmegyénk pedig a jövőben is hálásan őrzi emlékezetében azt az apostoli munkát, amelyet sok elmúlt éven át a bajai Konvent atyái az Úr szőlőjében a legnagyobb megelégedésre végeztek, mind Isten igéjét hirdetve, mind a legnehezebb időben a szentségeket kiszolgáltatva az itt élő bunyevác népnek, mind pedig okosan végezve ezen nép lelki gondozását. Mivel azonban mindezt ez ideig csupán keresztény szeretetből végezték, bizonyos jól ismert okokból a mondott Konvent atyáit ezen teher alól 1. KAPOCS Nándor—KŐHEGYI Mihály, 1986. — KAPOCS Nándor—KŐHEGYI Mi­hály, 1987. 2. LONOVICS József, 1851. — NAGY Béni, 1905. — MESZLÉNYI Antal, 1934. — VALJE­VEC, Fritz, 1945. — CSAPODI Csaba, 1945. — MAAS, Ferdinand, 1951. — WINTER, Eduard, 1962. — KOVÁCS, Elisabeth, 1975. — CSÁKY, Moritz, 1981. — RABER, Ludwig, 1983. 3. A fordítás Kapocs Nándor munkája, a jegyzeteket Kőhegyi Mihály írta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom