Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 11. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1989)

Néprajz - Fekete János: A félegyházi nép búcsújáró hagyományaiból

472 FEKETE: A FELEGYHAZI NEP HAGYOMÁNYAIBÓL — Ének a Ferentz Szállási Szentkútrúl Szeged, 1822. — Ének a Szentkúti Szüzanyához* 111 Töredék 1865-ből. (A versszakokban a ferencszállási Szűz Máriához szólva, visszatérő refrén: „Mentődött a' szentkút­ban Jézus Annya".) — Legújabb Pünkösdi Ének a Félegyházi Szent Kútnál* Ferencszállási Pusztá­ban 1890-ik évi május 25-én. Összeállította és kiadta Kopcsó István bácsföldvári lakos. Nyomatott Székely Simon könyvnyomdájában Szabadkán. — Legújabb Pünkösdi Ének május 17. dikén a Kis-Kun- Félegyházi Szentkút­nál* Kiadja Kopcsó István Bács-Földvári lakos Szabadkán, nyomatott Székely Simon könyvnyomdájában 1891. — Szenkuti Emlék** Kalauz a Ferenczszállási Szentkuthoz való ájtatos zarán­doklathoz. Szeged, 1893. Engel Adolf Könyv- és Kőnyomdája. — Szűz Mária olvasójához való legszebb ének* Összeállította Horváth Czakó Viktória, é. n. és nyomdajelzés nélkül. — Legszebb hat új ének* Irta Szécsi Ignác. Nyomatott Bartalits Imrénél 10. szám é. n. — Legújabb énekek Kisasszony napjára* Engel Adolf Műintézete Szegeden. Ceruzával ráírva: „HATVANI LUTZÁÉ". — Szentkúti Mária énekek* Politzer Vilmos Kunfélegyháza é. n. — Legszebb Szentkúti Énekek* Feuer Illés utóda Félegyháza, é. n. - UJ SZENT ÉNEKEK* Politzer Vilmos Kunfélegyháza é. n. Ceruzával ráírva: „Pöszmet Erzsébet". — Ferencszállása — (ma: Petőfiszállás) SZENTKÚT** Rövid történeti átte­kintés napjainkig. Készült 1000 példányban magánhasználatra, é.n. (stenciles sokszorosítás) — Petőfiszállás** Az eredetmondáról készült rövid ismertetés é.n. és kiadó nélkül megjelent sokszorosítás. — Petőfiszállás-Szentkút története** Rövid történeti áttekintés év és kiadó megjelölése nélkül. A vallásos népélet vizsgálata szempontjából a búcsúvezető eszköztárának legértékesebb darabja a kéziratos énekkönyv. Ez legtöbbször nem más, mint egy vagy több iskolás irkába írt énekek és imák vegyes gyűjteménye, amely a búcsúve­zető(k) évek szorgalmas gyűjtőmunkája nyomán állt össze. Kopottas, megviselt külseje nem szegénységéről, hanem inkább gyakori használatáról és becséről árul­kodik. Tartalmának vegyes összetétele bizonyos hitéleti igények kielégítésének 111. *-gal jelölt nyomtatványok a petőfiszállási kegyhely Mária Múzeumának gyűjteményében találhatók. A **-gal jelölt kiadványok a szerző gyűjteményében vannak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom