Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 11. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1989)

Régészet - Kulcsár Valéria–Vörös István: Szarmata telep Lajosmizse határában

CUMANIA 11. 67 KULCSÁR VALÉRIA—VÖRÖS ISTVÁN Szarmata telep Lajosmizse határában. Leletmentés az M5 útnál (Adalék a római kori utakhoz) 1986. májusában Lajosmizse, Felsőlajos Táborfalva felé eső határában, az M5 autópálya építésekor földmunkák közben szarmata telepet bolygattak meg. Az előzetes terepbejárás során 7. számmal jelölt lelőhely a felszínen talált kerámia alapján az út nyomvonalának mindkét oldalán, a 60. kilométerkő környékén félköralakban terült el. A régészeti munka megkezdésekor az eredeti terepviszo­nyokat — az útépítés előrehaladott állapota miatt — már nem lehetett követni. A terepbejárási naplóból tudjuk, hogy a lelőhely egy hajdani ér keleti partján és a mederbe északnyugati irányban benyúló földnyelven helyezkedett el. 1 A leletmentés csak az út nyomvonalától keletre eső részt érintette. 23 telepob­jektum került elő — jelentős részük a munkagépek által megbolygatva —, ebből 22 tároló, illetve hulladékverem és 1 árok (1. kép). A 12. gödörben előkerült néhány cserép szkita kori lelőhelyre utal a környéken. A sárga homokos-agyagos altalajban az objektumok barna humuszos folt­ként jelentkeztek. 1. gödör Enyhén méhkasalakú. Tetején 70 cm vastag sűrű, barna betöltés, alatta 20 cm vastag sárgás tapasztás, amely alatt a gödör aljáig tartó hamuréteg indult. A kerá­mia a felső barna rétegből, az állatcsontok a hamus részből kerültek elő. Átm.: 110, 145 cm, M.: 65 cm. Leletanyag 2 : 1. Világosszürke, korongolt, sávosan simított edény oldaltöredéke. 2. Világos téglaszínű, korongolt, kívül-belül eldolgozott felületű tál peremtö­redéke. Szá.: 24,2 cm. (2. kép 1.) 1. Biczó Piroska terepbejárási naplója. Katona József Múzeum, Régészeti Adattár 88.649. 2. A leletek a Katona József Múzeumban a 86.13.1—72. és 86.17.1—28. leltári számon találha­tók. Itt a számozás a leltári számokat követi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom