Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 11. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1989)

Néprajz - Fekete János: A félegyházi nép búcsújáró hagyományaiból

CUMANIA 11. 423 FEKETE JÁNOS A félegyházi nép bűcsűjáró hagyományaiból A FÉLEGYHÁZI NÉP ÉS A VALLÁS A Kiskunfélegyházát 1743-ban újratelepítő jász népiségű katolikus lakosság a vallásos élet és vallásgyakorlat kész elemeit hozta magával új lakóhelyére, és megváltozott életkörülményekben fejlesztette tovább. A várostörténet írott forrá­sai tanúskodnak arról, hogy a telepes népesség nagy anyagi áldozatokat hozott azért, hogy a hitélet intézményi lehetőségeit magának megteremtse. A várostelepí­téstől kezdve adataink vannak a vallásos érzületből, buzgóságból fakadó és egyre szaporodó áldozatvállalásról, kegyes hagyományokról. Istentiszteleti helyek, hála­szobrok, útmenti keresztek stb. jelzik a vallásos érzülettel táplált szándék megvaló­sulását. A jászkunsági városok, köztük Kiskunfélegyháza is, a XVIII. század közepén összeadott közös pénzzel megváltották magukat. A nagy jelentőségű intézmény, a REDEMPCIÓ eleve meghatározta az új közösség gazdasági szerkezetét, beren­dezkedését és társadalmi fejlődésének irányát. Sajátos belső feszültségek és ellent­mondások közepette alakult ki a telepes népesség új lakóhelye és termelőhelye. A település fejlődésére kedvezően hatott az a központi intézkedés is, amely 1753­ban Félegyházára helyezte a kiskun rabítélő széket. Kiskun kerületi központi szerepkörében Félegyháza egyenletes, gyors növekedéssel mezővárossá fejlődött. (1774) A városiasodással egyidejűleg azonban erőteljesebb tanyásodás kezdődött a város kiterjedt határrészeiben. A lakosságáramlás új iránya a fejlődés más, kényszerítő körülményeit teremtette meg, amely a mai napig hatóan meghatározta a félegyháziak életét. Kiskunfélegyháza egykori határa a redempció alkalmával (1745) Félegyháza, Ferencszállása, Galambos, Kisszállás fele és Csólyos puszták területéből tevődött össze. A századfordulóig Páka pusztával és Jakabszállás puszta negyedrészével

Next

/
Oldalképek
Tartalom