Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 11. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1989)

Néprajz - Bárth János: Szeremlei vallomások

1. SZEREMLE HATÁRA 1770 TÁJÁN (KÉL. IL T. 118. alapján. — Az eredeti térkép színezett. (Antonius Leopoldus Kronovetter érseki mérnök készítette 1770 körül.) A vízszintes vonalkázás vizet, mocsarat, a függőleges vonalkázás erdőt, legelőt, a pontozás szántóföldet jelöl. A vastag szaggatott vonal a nem érseki helységek felé eső határt mutatja. A pontokból álló vonalak utak jelei.

Next

/
Oldalképek
Tartalom