Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 11. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1989)

Régészet - Kulcsár Valéria: Rómer Flóris és a vaskúti földépítmények

CUMANIA 11. 149 KULCSÁR VALÉRIA Römer Flóris és a vaskúti földépítmények A magyar régészettudomány megalapozójaként tisztelt RÓMER Flóris halála óta eltelt száz év olyan hosszú periódus, hogy azt hihetnénk, az általa felvetett problé­mák megoldását immár csak tudománytörténeti érdekességként, múlt időben em­legethetjük. Korántsem érezhetjük azonban magunkat az elégedett, „okos" utókor szakembereinek helyzetében. Ezt bizonyítja legalábbis a mai Bács-Kiskun megye déli részén — Észak-Bácskában — elhelyezkedő vaskúti földépítmények alacsony kutatottsági foka. Pedig a vaskúti halmok és földvár vizsgálata 1868-ban indult meg, s 1876-ban hívta fel rájuk nemcsak a hazai, de a nemzetközi tudomány képviselőinek figyelmét is RÓMER. 1 Az azóta eltelt több mint 120 év alatt igen kevés előrelépés történt e folyamatosan pusztuló földművek eredetkérdésének ügyében. A szóban forgó kurgánok és földvár Vaskút községtől délkeletre (és nem északkeletre, ahogy az összes e tárgyú publikációban szerepel) található, a terület ma a Bácska Mgtsz Központi Telepéhez, illetve annak környékéhez tartozik. Az újkori forrásokban a földvár első ízben a XVIII. század végén készült II. József-féle Katonai Országleírásban (XIV. 33., XIII. 33.5) bukkan fel, „Alt Römer Schantze"-ként említik. 2 1868-ban CZIRFUSZ Gyula bajai tanár felkérésére RÓ­MER, mint az Akadémia archaeológiai bizottságának tagja vesz részt a három napig tartó ásatáson, melynek célja a vaskúti halmok eredetének és jellegének kiderítése. (A szervezők interdiszciplináris gondolkodásmódjára jellemző, hogy a munkába egy geológust is bevonnak.) Két halomcsoportról van szó: az északiról, amely 5 tagból áll és tőle 2600 vagy 1000 lépésnyire (ebben a különböző közlések ellentmondanak egymásnak) a déli halomcsoportról (5 halom) a hozzá kapcsolódó megközelítően kör alakú (az 1. RÓMER F. 1878. 132—134. 2. EPERJESSY K. 1979. 594—595.

Next

/
Oldalképek
Tartalom