Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 10. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1987)

CUMANIA 10. 5 Tartalom RÉGÉSZET BÉRCZI Szaniszló: Szimmetriajegyek a honfoglaláskori palmettás és az avar kori griffes-indás díszítőművészetben 9 LÁSZLÓ Gyula: Joachim Werner könyvéhez 61 TÖRTÉNELEM IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor: Kecskeméti statútumok 1659—1709 69 BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet: A Jászkun Kerület helységeinek közi­gazgatási szervezete 119 BÁRTH János: Pest-Pilis-Solt vármegye 1812. évi ár- és bérszabása 155 KAPOCS Nándor—KŐHEGYI Mihály: A bajai ferences zárda háztörté­netének I. kötete (Második rész: 1756—1775) 207 MAJSAI Károly: A szalkszentmártoni református templom története és hatása a település életére 251 NÉPRAJZ JUHÁSZ Antal: Felső-Pusztaszer benépesedése 285 NÓVÁK László: A Három Város hivatali rendszere a 19. század közepéig, annak iratképzése s a forrásanyag néprajzi jelentősége, különös tekin­tettel a végrendeletekre és az inventáriumokra 323 SÓLYMOS Ede: Magyarországi halászcéhek és artikulusaik 339 K. CSILLÉRY Klára: A hartai bútor 375 SZELESTEY László: Király Zsiga és a dunántúli pásztorművészet 419 BOSNYÁK Sándor: Bezdán néphite 485 EMBERTAN HENKEY Gyula: Katymári és csávolyi bunyevácok antropológiai vizsgá­lata 515 MŰVÉSZETTÖRTÉNET BENEDEK Katalin: Perlrott Csaba Vilmos kritikai értékeléséről 555 KÖZMŰVELŐDÉS VÁCZI Mária: A Szórakaténusz naplójából 581

Next

/
Oldalképek
Tartalom