Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 10. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1987)

Néprajz - K. Csilléry Klára: A hartai bútor

376 К. CSILLERY К.: A HARTAI BUTOR . . . gek kisebb-nagyobb csoportjaitól, melyet túlnyomórészt magyar, illetve szlovák — Kiskőrös — községek öveznek körül. A Köpcsényben kiállított és egyedi jegyeit tekintve kizárólag a hartai paraszthá­zakra jellemző berendezés jobb megértése érdekében a továbbiakban egyrészt röviden fel kell vázolni az ezt megteremtő német közösség létrejöttét, másrészt ismertetni az itteni lakásberendezés általánosan érvényes rendjét, utalva az azt módosító főbb tényezőkre. Ezt követi a hartai helyi bútorstílus kibontakozásának bemutatása, arra törekedve, hogy megvilágítsa az emlékanyag nyomán megrajzol­ható másfél százados alakulástörténet főbb szakaszait. Az egykori Hartáról való tudásunk a falu néprajzáról 1935-ben megjelentetett monográfián alapszik, melyet FÉL Editnek köszönhetünk. 2 Neki a kötetet előké­1. KÉP. SZOBA HARTÁRÓL A XX. SZÁZAD DEREKÁRÓL. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS A BU­DAPESTI NÉPRAJZI MÚZEUMBAN, 1982. A SZOBA MA AZ ETHNOGRAPHISCHES MUSE­UM SCHLOSS KITTSEE (AUSZTRIA) TULAJDONA. 2 FEL E. 1935.

Next

/
Oldalképek
Tartalom