Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 9. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1986)

Művészettörténet - Bánszky Pál: Az iparművészet emlékei Kecskeméten I. Tiringer Ferenc kovácsművész (1875–1947)

CUMANIA 9. 471 BÁNSZKY PÁL Tiringer Ferenc kovácsművész (1875. nov. 25—1947. okt. 17.) AZ IPARMŰVÉSZET EMLÉKEI BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN A vasművesség a 19. század második felétől Európa-szerte ismét fellendülőben volt. Ezt a szilárd anyagot művészi fokon alakítani képes Tiringer Ferenc mara­dandó munkákkal formálta a 20. század első felében Kecskemét arculatát. Sárbogárdon született „szegény parasztszülők gyermekeként. A tizenhárom testvér közül Ő urasági kovácsinas lett, öt évig verte a vasat, patkolta a lovakat, amíg felszabadították". 1 Ezeket az inaséveket Sárszentmiklóson az uradalom kovácsműhelyében töltötte le, majd a segéd évei alatt 1894-től Budapesten, a szakma kitűnő mesterénél Jungfer Gyulánál dolgozott. Itt kezdte valójában elsajá­títani a műlakatosságot és ezt mélyítette el az a szakmai gyakorlat és elméleti felkészülés, melyet csaknem egy évtizeden át Európa különböző országaiban szer­zett. Vándorlásainak első állomása Bécs volt. 1896. aug. 3—1897. márc. 3-ig Franz Opelka épület- és műkovács műhelyében dolgozott. 2 Közben szorgalmasan láto­gatta a Bécsi Állami Kézműipari Iskola 1896/97 évi téli szemeszterének esti és vasárnapi kurzusát, melyről végbizonyítványt is kapott. 3 Majd hat esztendőt töltött Münchenben. Váltakozva fél évet dolgozott, fél évet szakiskolában tanult. Ebből az időszakból néhány bizonyítványa is megmaradt, mely 1899—1902-ig igazolja, hogy a Müncheni Kézműipari továbbképző szaktagozatát rendszeresen látogatta. 4 1902-ben a Müncheni Városi Kézműipari Iskola állított ki Tiringer 1 Idézet Tiringer Lajos nyilatkozatából. Fémmunkás. Kecskemét VI. évf. 7. szám 1972. júl. 17. 7. p. Tóth Ferenc: Egy kovács nem kovács ... című írásából. 2 Franz Opelka, Bau — und Kunstschlosserei, Wien V/l Ramperstorffergasse Nr. 29. Az 1897. március 3-án kiállított bizonyítvány igazolja, hogy a 21 éves Tiringer Ferenc lakatossegéd a legteljesebb megelégedésére dolgozott műhelyében. Katona József Múzeum (a továbbiakban K. J. M.) Kecskemét. Ltsz: 65. 355. 1. 3 Zeugnis der t. t. Staats Gewerbeschule in Wien. Special Curs für Bau — und Kunstschlosser. Épület- és műkovács szakrajz tantárgyban „igen jó" osztályzat szerepel a bizonyítványában. K.J.M. Kecskemét Ltsz: 65. 356. 1. 4 Az iskola-főintézménye München Luisenstrasse 3. A két részbizonyítvány kelte: 1900 május 1. (K.J.M. Kecskemét Ltsz: 65. 351. 1., 1900 május 8. K.J.M. Kecskemét. Ltsz: 65. 358. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom