Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 9. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1986)

Történelem - Székelyné Kőrösi Ilona: Egy kecskeméti háziasszony számadáskönyve 1826–27-ből

CUMANIA 9. 145 SZÉKELYNÉ KÖRÖSI ILONA Egy kecskeméti háziasszony számadáskönyve 1826—27-ből Az életmódtörténet kutatói számára jelentőséggel bírnak mindazok a források, amelyek lehetővé teszik egy-egy konkrét gazdálkodási egység vagy háztartás min­dennapi életének megvilágítását. Ilyen adatokkal gazdagítják ismereteinket a számadáskönyvek is. Rendszeresen vezetett feljegyzések elsősorban városok, ura­dalmak gazdálkodásáról maradtak ránk. A XIX— XX. században azonban már a falusi, mezővárosi családokban is előfordult — fontos családi események, rend­hagyó időjárási jelenségek és egyéb emlékezetes dolgok mellett — a gazdaság és a háztartás kiadásainak, bevételeinek írásbeli rögzítése, főként alkalomszerűen, kalendáriumok vagy más, gyakran forgatott könyvek egy-két lapján. A paraszti számadáskönyvek — ár- és bértörténeti forrásértékükön túlmenően — sok infor­mációval szolgálnak egy adott időszakon belül egy család életéről, gazdálkodásá­ról. Fontos részleteket tartalmaznak a paraszti árutermelésről, gazdasági felszere­lésekről, jószágállományról, bérmunkaerő alkalmazásáról, a gazdaságra és a ház­ra, valamint a családtagok szükségletére (pl. ruhaneműre, élelemre) költött össze­gekről. Közvetve vagy közvetlenül tükrözik az érintett személyek életét, munkáját, hétköznapi gondjait. A családi feljegyzések, gazdasági naplók gyűjtésére és az életmód kutatásában történő hasznosítására az elmúlt két évtizedben többen is felhívták a figyelmet, és jónéhány olyan publikáció jelent meg, amely legalább részben az említett forrástí­pusra épül. 1 Levéltárakban és családi iratok között még bizonyára sok ilyen írás vár feltárás­ra. Kók Istvánné Kaláts Ilona 1826—27-ben vezetett számadását a Bács-Kiskun Megyei Levéltár őrzi. 2 Keletkezését tekintve eltér a szokásostól, hiszen hivatalos 1 Főként Szabó István és Szabó László munkásságára gondolunk. 2 Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kecskemét Város Tanácsának iratai. Közigazgatási iratok 1827/ 103. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom