Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 9. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1986)

Régészet - Kulcsár Valéria: Szarmata sírok Kiskunfélegyháza, Külsőgalamboson

CUMANIA 9. 9 KULCSÁR VALÉRIA Szarmata sírok Kiskunfélegyháza, Külsőgalamboson 1953 júniusában Kiskunfélegyházán, Külsőgalamboson útépítéskor szarmata kori sírokra bukkantak. A leletmentést Mezősi Károly, a Kiskun Múzeum akkori igazgatója és Hajmási Sándor restaurátor végezte el. A lelőhely a Külsőgalambos-pusztán keresztülhaladó Kővágó-érből szigetszerű­en kiemelkedő partrészen helyezkedik el (1953-ban a „Harcos" Tsz területe, előző­leg Némedi Varga István tanyája). A továbbiakban a sírleírásokat a szűkszavú és nem mindig precízen fogalmazott 1953-as ásatási jelentés szövege és a leltárkönyv 1958-ban készült bejegyzései alapján adom meg, illetve felhasználtam az összekeveredett és ma már részben hiányos leletanyag azonosítására a múzeumi tablókról 1966-ban készített felvétele­ket. 1 A TEMETŐ LEÍRÁSA A dokumentáció adatai szerint a sírok egymáshoz való viszonyáról csupán annyit tudunk, hogy „rendszertelenül jelentkeztek". A csontvázak tájolása nagy valószínűséggel К—Ny-i lehetett (kivétel a 8. sír, amely fejjel ÉNy-ra feküdt). A 2 —6. sírokban a csontváz „arccal Ny-i irányban feküdt". А К—Ny-i tájolást látszik alátámasztani a 7. sír leírása: „A combcsontoktól lefelé bolygatatlan, ezek Ny-i irányban feküdtek". 1 A leleteket a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum őrzi az 58. 354. 1. — 58. 354. 33. leltári számon. A dokumentáció ugyanitt található. A felhasznált fotóanyag: MTA Régészeti Intézet, Adattár, negatív­szám: 34.067.—34.092. Itt szeretném megköszönni dr. Fazekas István múzeumigazgatónak, hogy a leletanyagot és a dokumentációt a rendelkezésemre bocsájtotta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom