Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 8. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1984)

Régészet - Székely György: 13. századi kincslelet Ladánybene-Hornyákdombról

CUMANIA 8. 209 V. SZÉKELY GYÖRGY 13. századi kincslelet Ladánybene — Hornyák-dombról 1973. április 26-án Jobbágy György ladánybenei lakos a kecskeméti Katona József Múzeumnak 1015 darab friesachi dénárt, egy ezüst karperecet, egy sarló töredékét és kerámiatöredékeket adott át, melyeket elmondása szerint szántás után a háztáji földjén talált. 1 Ezt követően a múzeum munkatársai május 11-én átvizsgálták a lelő­helyet, ahol fémkereső műszerrel még egy karperecet és 143 érmet gyűjtöttek össze. A lelet elrejtésének módját már egyértelműen nem lehetett tisztázni, ugyanis a szán­tás következtében a pénzek nagyobb területen szétszóródtak. 2 Az érmekkel együtt múzeumba került kerámiatöredékek nem egy edény részei, de koruk egybeesik a pénzek használati idejével. A lelőhely Ladánybenétől déli irányban, a Kunbaracsra vezető műút keleti olda­lán, a belterület szélétől kb. 500 m-re, a községgel párhuzamosan húzódó, alig ki­emelkedő lapos földhát keleti végén helyezkedik el. Ezt a részt Hornyák-dombnak nevezik (1. tábla). A lelőhelyről múzeumba került 1158 db érem első meghatározását a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában végezték el, majd ezt követően az éremleletet a Katona József Múzeum numizmatikai gyűjteményébe leltározták be. 3 Az éremlelet 3 magyar lemezpénzt, 1149 friesachi dénárt, 3 bécsi és 3 kölni dénárt tartalmazott. 1 Katona József Múzeum Irattára 439/1974. Előjegyzési napló 594—595. sz. 2 Az érmék előkerülési helyén végzett leletmentés eredményeiről Horváth Attila tudományos főmunkatárs szíves szóbeli tájékoztatásából értesültem. 3 Az érmek meghatározását Dr. Huszár Lajos végezte el, az éremlelet közléséhez adott hozzá­járulását ezúton is köszönöm. A leletjegyzék száma: 286—11—20/1975 E., az érmek leltári szá­ma: 75.4.1.—75.4.107. Az éremlelet feldolgozásakor a 75.4.48. leltári számon 110 db helyett csak 108 db érmet találtam. A kérdéses érmek a leletjegyzék és a leltárkönyvi bejegyzés szerint L. 25. sz. friesachi dénárok voltak. Az éremlelet ismételt meghatározását az indokolta, hogy az első meghatározás során csupán a leltározáshoz szükséges alaptípusok szerinti szétválasztás történt meg, amely sem az összes hibridváltozatot, sem a feliratváltozatokat nem tartalmazta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom