Horváth Attila – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 1. Archeologia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1972)

Pálóczi-Horváth A.: A felsőszentkirályi kun sírlelet

1. kép: Lászlófalva térképvázlata. A felsőszentkirályi sír lelő­helye és középkori települések Fig. 1. Esquisse d'une carte de Lászlófalva. Sites de la tombe de Felsőszentkirály et des villages désertés du Moyen Age az ún. régi központi iskolától К felé mintegy 150 m-re, a Bozsik-tanya és az út között jelöltük ki az ásatás helyét. 48 X 31 m-es területet kutattunk át kutató­árkokkal, de sem a sírnak, sem Szabó K. ásatásának nem akadtunk nyomára, ellenben részleteket tar­tunk fel a késő középkori településből, amelyet a ref. templomba beépített középkori templommaradvá­nyok alapján már Éri I. is ezen a helyen tételezett fel. 10 A helybeli idősebb emberek kikérdezése sem volt eredményes, csak bizonytalanul emlékeztek vissza valamilyen egykori „ásatásra". Annyi azonban kide­rült, hogy a terület szőlő termesztésre alkalmatlan, nem is volt rajta régebben sem szőlő. Az iskola meg­nevezése is téves, illetve nem eléggé pontos. Lászlófalva É-i részének, Felsőszentkirálynak ön­álló tanyai iskolája van, mely 1934-ben már állt. Ez a falu belterületétől, a régi tanyaközponttól É—ÉNy-ra légvonalban kb. 5,5 km-re fekszik, neve 10 ÉriI.,L m. 149., 64. j. 1/a

Next

/
Oldalképek
Tartalom