Horváth Attila – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 1. Archeologia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1972)

Gedai I.: A kiskunfélegyházi X. századi sírlelet érmei

GEDAI ISTVÁN A KISKUNFÉLEGYHÁZI X. SZÁZADI SÍRLELET ÉRMEI 1970. tavaszán Kiskunfélegyházától északra a Buda­pest—Szeged fő közlekedési útvonal és vasútvonal, valamint a Kiskunfélegyháza—Szolnok vasútvonal által közbezárt területen új lakónegyed építését kezd­ték el. A Radnóti Mihály u. 48/c. számú ház alapozása­kor a déli homlokzat közepe táján nagyjából észak­dél irányítású csontvázat találtak. Az alapozási mun­kákat folytatva a sir nagy részét tönkretették, csupán a jobb kézfej, s a lábcsontok maradtak eredeti he­lyükön. A találók rendkívül rossz állapotú ezüst, poncolt tarsolylemeztöredéket, vasmaradványokat és 13 db. érmet szolgáltattak be. A hitelesítő leletmentést H. Tóth Elvira végezte, aki a jobbkéz körüli bolygatott talajban további 2 db érmet talált, amely talán az övön lehetett. A lábcson­tok táján a lószerszám vasrészei körül 25 db érem került elő, valamennyi két lyukkal durván átütve. 1 így összesen 40 db volt a sirban. Jelen dolgozatunkban csupán az érmekkel fog­lalkozunk. Ezek meghatározásai: P a v i a I. Berengár (888—924) rex (888—915) CNP 5. 1 db (I. T. 1. sz.) 1,4455 g I. Berengár imperátor (915—924) CNI. 8—9. (I. T. 2—5. sz.) 4 db 1,6280 g 0,9851 g 1,2896 g 0,9342 g Rudolf (922—926) CNI. 2. (I. T. 6—9. sz.) 4 db 1,4462 g 1,1610 g 1,3263 g 0,8619 g Milano I. Berengár rex CNI 9—32. (I. T. 10. sz) 1 db 1,2906 g Toulouse Eudes (887—898) РгоиЗ 823 Törekedés Vastag Károly (884—887) 821. (I. T. 11—14. sz.) 3db 5 db 1,2582 g 1,1604 g В r i о и d e 1,1060 g 0,9393 g 0,9250 g Guillaume Auvergne-i gróf (X. század) Serrure* I. 274. (I. T. 15. sz., II. T. 1—15. sz.) 22 db 1,2842 g 1,0866 g 1,2682 g 1,0363 g 1,2060 g 1,0355 g 1,1959 g 1,0115 g 1,1649 g 0,9590 g 1,1636 g 0,9241 g 1,1358 g 0,9098 g 1,1345 g 0,8372 g 1,1234 g töredék (3) 1,1203 g 1,1035 g A X. századi magyarok sírjaiban gyakran fordul elő idegen pénz, főként nyugaterurópai dénár, rit­1 A hitelesítő ásatást H. Tóth Elvira vezette. Az adatok köz­léséért, valamint az anyagnak közlésre való átadásáért ezúton mondok neki köszönetet. 2 Corpus Nommorum Italicorum. Roma 1910—1940. 3 Prou, M. : Les Monnaies Carolingiennes. Paris, 1869 4 Engel, A. — Serrure, R. : Traité de numismatique du moyen age. Paris, 1891. 169

Next

/
Oldalképek
Tartalom