Merk Zsuzsa: Szent Ferenc leányai Baján. Háztörténet 1929-1948. A bajai Ferences Szegénygondozó Nővérek feljegyzései (Bajai dolgozatok 14. Baja, 2003)

Háztörténet (1929–1948)

Kenyér 323,70 Heti segély 2140,50 Ruha 2844,24 Rendkívüli 1144,55 Tüzelő 441,70 Irodai 138,49 Vegyes 2116,46 Összesen 32 419,07 Évi összbevétel 45 975,03 Évi összkiadás 32 419,07 Maradvány 13 555,96 Külső gondozottak száma 300. Az általunk kezelt ínséges szegények naplójának 1936. évi összkiadása 16 076,61 P. Ebből az alapból fedeztük a népkonyhák fenntartásának kiadásait is. A Belügyminisztérium által kiutalt összegből, mely 1935. nov. 1. - 1936. nov. 30-ig 29 540,- P-t tett ki, a jugoszláviai kiutasítottak segélyezése, ruházati segélye és végse­gélye címen 27 507,34 P-t költöttünk el, a visszamaradt 2032,66 P-t pedig visszautaltuk a Belügyminisztériumnak. 1937 Január Az újesztendőt a jó Isten kegyelméből ismét a Legméltóságosabb Oltáriszentség jelen­létében tartott szentmisével és Ostyái Jegyesünk áldásával kezdtük. Felajánlva az Ő is­teni szándékainak minden ügyünket, munkánkat, hogy azt a szegény embertestvéreink javára minél hasznosabban kifejthessük. 7-én illusztris látogatója volt a Szeretetháznak Kozma Miklós belügyminiszter 110 és kísérete személyében. Johan államtitkárral 111 és Csatáry titkárjával és a bajai kísérőkkel megtekintették a házat, és tetszésüket nyilvánították a látottakra. Kedves epizód tette de­rűssé a feszes ünnepséget. Ugyanis a belügyminiszter Őexcellentiája figyelmessé lett a kis 110 Vitéz levédi Kozma Miklós (1884-1941) katonatiszt, politikus. Az MTI 1920-ban irányítása alatti át­szervezése folytán vált európai színvonalú tájékoztatási központtá. 1925-ben alapította a Magyar Telefon és Rádió Rt.-ot, melynek elnöke volt. 1935-1937 között a Gömbös- majd a Darányi-kormányban belügyminiszter. 111 Johan Béla (1889-1983) orvos, patológus, mikrobiológus. A Népszövetség Egészségügyi Bizottságának tagja (1934-1943). Az ő és Jendrasik Ernő helyettes államtitkár tervei alapján épült fel az Országos Közegész­ségügyi Intézet, melynek 1925-1935 között igazgatója. Irányítása alatt szervezték meg az országos köze­gészségügyi szolgálatot (zöldkeresztes védőnők), és kidolgozták ennek mintájára az egészségvédelmi munka (zöldkeresztes munka) egységes állami rendszerét. 1935-1944 között belügyminiszteri államtitkár. 1945 után több, politikai indíttatású vád érte, Kistarcsára internálták. Munkásságát számos tanulmánya, a róla szóló iroda­lom, valamint kitüntetései dicsérik (Széchenyi-díj, posztumusz, 1990., Magyar Örökség-díj, posztumusz, 2002.) 67

Next

/
Oldalképek
Tartalom