Merk Zsuzsa (szerk.): A bajai ferencesek háztörténete 1. 1694-1840 - Bajai dolgozatok 12. (Baja, 2000)

Függelék

Névmutató Svircsevich Gyárfás 405, 410 Svoboda Cecílián (Szvoboda) 337, 368 Swoboda János 179 Synicsich Vince 42 Szabady Antal 116 Szabady Jozefa 95 Szabó András 260, 522 Szabo Fülöp 56,123,493 Szabó György Piusz 17, 19, 25, 41, 45, 72, 260, 348, 522, 530 Szabó János 392 Szabó József 519 Szabó Nárcisz 80, 273 Szabó Próbusz 371, 379, 380, 447, 450, 454, 461,462 Szabó Tibor 18,155,269 Szakái Barnabás (Szakai) Szakály Ferenc 8, 9, 11, 530 Szakonyi Ferenc 393,412 Szakonyi Lőrinc 395,398,400,401, 405,410,412 Szalaj Bonaventura (Szalai, Szalay) 150, 155, 173, 202, 206, 209, 212, 214, 216, 218, 220,493 Szalay Bemát 286 Szalay József (Szalaj) 216 Szalay László 12,530 Szalay Péter 252 Szalkay Bemát 120, 228, 254, 267, 274, 277, 277-280, 282, 289, 291, 294, 301, 307,313,317,384,385 Szalóky Antal 156,162 Szaniszló, Franciscus 321, 530 Szántó Imre 7, 8, 530 Szántó Konrád 25, 530 Szántó Mihály 56 Szarka Károly 9,530 Szatmáry Antal 450 Szatmáry József 107 Szcitovszky János 458 Szebin Benedek 43 Széchenyi István 452,501,535 Szécsény Ferenc (Szécseny, Széchényi) 256 Szecsevich István 236 Szegedi Dávid 44 Szeitz Edmund -> Seitz Edmund Szeitz Ödön —» Seitz Edmund Székely László 18, 530 Székelyné Körösi Ilona 497 Szekfü Gyula 54, 109, 160, 310, 428, 510, 530 Szekfü László 5, 6, 515, 530 Széles Áron 320, 531 Szemecski, adományozó 254 Szentiványi Dezső 69, 531 Szentivánszky Maximilián (Szentivanzky, Miksa) 220, 225, 236 Szentpétery Imre 122, 531 Szentzi Ignác (Szency, Szenczi, Szentzy) 100, 104, 114, 115, 155, 173, 202, 206, 209, 212, 214, 216, 219, 221, 223, 229, 234-236, 238, 240, 245, 490, 494 Szény Tamás 432,434,439,448 Szép László 218,219,221,223,225, 228, 235, 236, 240, 254, 267, 274, 277-280, 282, 286, 293, 294, 296, 300, 307,312-314,368,369,385 Szepesy Ignác, Négyesi (Szepessy) 432, 508 Szerémi György (Szerémi, Georgius) 7, 531 Szerémi János 7, 22, 531 Szerencs János 333, 459, 531 Szigeti Illés 18 Szigeti Kilián 343, 358, 531 Szikora János (Sikora) 56, 62, 72 Szilády Áron 8,531 Szilágyi Mihály 56 Szilágyi Sándor 8,53, 163 Szilas László 32,531 Szimerski József (Szimersky) 124, 131 Szimich Péter 80 Szimsky Mátyás 101 Szinán (pasa) 20 Színi István 9 Szinnyei József 43, 45,48, 62, 64, 66, 116, 130, 134, 172,208,286,381,428, 443,449,456, 531 Szita László 13,531 Szlabur Nepomuk János 130 572

Next

/
Oldalképek
Tartalom