Merk Zsuzsa (szerk.): A bajai ferencesek háztörténete 1. 1694-1840 - Bajai dolgozatok 12. (Baja, 2000)

Függelék

Névmutató Hómann Bálint 54, 109, 160, 310, 510 Homayer Alajos 234 Homayer Paszkál 280-282, 286, 289, 290 Homayer Szalvator 235,291,292 Hományi Sándor 453, 472, 475 Horia, Nicolae (Vasile Ursu Nicola) (Hora) 151, 154, 500 Horányi Elek 36, 38, 48, 54, 62, 75, 511 Horvat, Rudolf 12,511 Horváth Ádám 235-237 Horváth Anna —> Latinovics Anna Horváth Anna, Piukovicsné 203 Horvath Aquinói Tamás (Horváth) 230,254 Horváth Béla 255, 285, 288-290, 333, 341,346,352,360,368,494 Horváth Ferenc 284, 457, 511 Horváth, Ignatius Stephanus 157,511 Horváth Iván 414,511 Horváth János (Horvath) 90,228,239, 304 Horváth Jenő, rónai 11,511 Horváth József (Horvath) 117, 244, 271, 445 Horváth Konstantin 314,511 Horváth Margit 38, 511 Horváth Mihály {Michael) 50, 142, 144, 162,316,357,511 Horváth Nepomuki János 319,330,332, 342, 349 Horváth Szaniszló (Horvath) 119, 124,130 Horváth Tamás 231, 23 8, 240, 267, 274, 277, 280, 283 Horváth Terézia —> Baloghné Horváth Terézia Horváth Tibor Antal 155, 269, 338, 511 Horváth Zsigmond (Horvat) 218, 226,244 Höffer Miklós 448 Hőke Lajos 428, 511 Hölzler József —» Steorg Hölzler József Hrabécz Angyal (Hrabécz, Hrabetz) 255, 260, 267, 270, 275, 277, 279, 280 Hroszny András (Hroszni, Hrozny) 216, 219, 223 Hueber Didák 279 Hujer Ernő 83 Humel Ignác 107 Hunger Pikius Miklós (Pikhius) 219, 221,223,230 Hutfluss, Michael 322, 511 Hutovics Nárcisz 355, 356, 357 Hutter Vencel 202, 206, 208, 490 Ibrahim, budai pasa 110 Ibrisimovich, Marian 10, 536 Illésházy János 105, 171, 511 Illésy, dandártábornok 375 Illésy János 50,511 Illésy Sándor 375 lllich Illés 296,297,299,301,303 lllonchich Bonaventura 95 Imotai György 94 Ince, (pápa), XI. 484. Interagvis Kajetán Isakovich Lázár 102,103 Istvánfíy Miklós 7, 512 Istvántsevits Mátyás 270 Itraxemani János 42—45 Ivanek Balázs 155 Ivanich Balázs 80, 89, 114, 119, 124, 131, 143, 145, 150, 173,202 Ivankovich Simon —» Joankovich Simon Ivanovich Ferenc 30 Ivánovits Péter 172 Iványi István 5, 6, 11, 22, 24, 30, 34, 36, 38, 46, 48, 49, 56, 70, 72, 74, 91, 100, 105, 114, 117, 121, 126, 130, 150, 153, 160, 163, 164, 182, 207, 208, 210, 218, 243,305,353,393,402,411,512 Iványosi-Szabó Tibor 18, 155,269, 338, 512 Ivich Jácint 206 Ivich Károly 43 Ivich Vitus 206 Jablonkay Gábor 87,512 Jacobovich Antal 291, 294, 297, 301 Jacobovich Szilveszter 143, 145, 150, 155, 173,202, 206, 209,211 Jagadics István (Jagodich) 33,132 Jaghörl Szervulusz 281, 282 Jaich Marián {Jaic, Marian P.) 152, 337, 415,416, 425, 432, 512 554

Next

/
Oldalképek
Tartalom