Bernschütz Sándor et al.: Névadási szokások Baján 1896-ban és az 1960-as években - A Bajai Türr István Múzeum kiadványai 17. (Baja, 1970)

Bernschütz Sándor - Kőhegyi Mihály: Baja keresztnévadási szokásai az 1960-as években

főváros tendenciája — ellentétben a női nevek esetében ta­pasztalt fáziseltolódással — együtt, párhuzamosan jelentkezik. 1959 1962 1966 1967 Attila Bp. : — 8.(2,23)3.(3,3) 4.(3,2) Baja: —10.(2,78) 6.(5,34) Nincs adatunk. Csaba Bp.: — — 9.(1,9)10.(2,0) Baja: — —11.(3,73) Nincs adatunk. Zsolt Bp.: 8.(2,52)3.(3,31) 2.(3,8) 1.(6,1) Baja: 5.(5,66)3.(10.58) 1.(13,88) Nincs adatunk. Zoltán Bp.: — — 8.(2,4)6.(2,3) Baja — —10.(4,27) Nincs adatunk. A bemutatott nevek tehát nem késnek a fővároshoz viszo­nyítva. Lőrincze Lajos 1967-es országos adatai arra engednek következtetni, hogy ez esetben a falvak sincsenek „késésben” a főváros és a vidéki városok mögött. Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy e megállapítást csak erre a négy névre vonat­koztathatjuk, mert egyéb neveink — a női nevekhez hasonlóan — általában egy időfázist késnek. A divatos nevek közül ilye­nek Gábor, László, Tibor, Tamás; a gyérülők közül pedig Fe­renc, János. Érdekes módon ellenáll a fővárosi tendenciának Péter, amely Budapesten 1959-ben elfoglalt 11. helyéről 1967- ben az 5. helyre tört fel, míg Baján egyik évben sem szerepel a leggyakoribb nevek listáján. (A női nevek közül ilyen ma­kacs ellenállást tanúsít Krisztina.) A divatnév és öröklődés vi­szonyáról elmondottak alátámasztására megemlítjük, hogy a négy divatnév — Attila, Csaba, Zoltán, Zsolt — közül csupán Zoltán öröklődik egy esetben. (Az 1966-os táblázatban szereplő István, Ferenc, János, József, Sándor nevekről már előbb szól­tunk.) Az 1966-ban egy-egy alkalommal előforduló neveket — Balázs, Endre, Eörs, Erik, Ervin, Iván, Norbert, Roland, Zsom­bor — ma is divatosnak, választékosnak érezzük. Ebben az év­ben már nem találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a szülő ki­fejezetten elavult, vagy éppen humoros telítettségű nevét kényszerítené rá gyermekére. Az előző évek anyagából ilyen­nek tekinthetjük az örökölt Jakab, Szaniszló, Vince neveket. 32

Next

/
Oldalképek
Tartalom