Bánkiné Molnár Erzsébet: Polgárok Kiskunfélegyházán 1890–1913. Bürger in Kiskunfélegyháza 1890–1913. (Studia Folkloristica et Ethnographica 38. Debrecen, 1996)

vissza a Szabó család. A család élén az 1895-ben elhunyt altábor­nagy, József állt, s helyére az 1.612 kh-at birtokoló Béla lépett. A Tarjányi család szintén a város újratelepítéséig vezetheti vissza családfáját. A törzsökös és népes redemptus család 6 tagjának volt 100 kh-on felüli birtoka, a legtöbb Józsefnek, 1.880 kh. A 19. század végén már szintén törzsökös családnak tekintett Hofferek közül József gazdálkodott a legnagyobb birtokon, 1.655 kh-on. A törzsredimáló birtokosságnak külön képviselőtestülete is létezett. Bánhidy István vezetésével. A közbirtokosság tagjai az 1895-ös Félegyházi Nagy Képes Naptár jellemzése szerint „jobban reszketnek egy redemptio forintért, mint az egyesült gőzmalom részvénytársaság osztalékáért." A részvénytársaság az új idők képviselője. A várost gallérszerüen körbevevő szélmalmok ideje lejárt. A messze földön híres szél­molnárok malomépítő tudását túlhaladta az idő. A földbirtokkal alig rendelkező szélmolnár családok többsége kiszorult a város elitjét képező rétegből. A kapitalizálódó mezőgazdaság kiszolgálására 1885-ben meg­alakult a Kiskunfélegyházi Egyesült Gőzmalom Részvénytársaság, amely magába olvasztotta az 1869-ben elsőként létrejött Gőzmalom Rt-t és az 1882-ben alapított Hengermümalom Rt-t. A 60 munkást foglalkoztató üzem kapacitása évi 300.000 q gabona őrlésére terjedt melléküzemként pedig fenntartotta az első gőz- és kádfürdőt. Az alapításba betársult 2.000 részvényes között ott vannak a tekintély­elvű helyi társadalom birtokos képviselői is, de az igazgatótanácsban a később betelepült, vállalkozóbb szemléletű családok és néhány értelmiségi irányít. Dr. Bindfeld Lajos, Feuer Sándor, dr. Léderel Lajos, dr. Szabó Árpád, Vesszősi József, Csák Kálmán, Fusch Ignác, Lengyel Imre, Mihálovits Alajos, Mogyoró János, Szalay Gyula nevét emeljük ki. Nagyobb vonzerőt gyakoroltak a pénzintézetek. Az 1869-ben alapított Félegyházi Takarékpénztár elnöke 1897-től dr. Hoffer József, alelnöke Szabó Sándor, ügyvezető igazgatója Hoffer Imre. Az igazgatótanács tagjai között képviselteti magát a Bánhidy, a Szabó, a Táby, a Ring és a Molnár család, de vezető 8 Gazdacímtár 1897. 9 Galánthai Nagy, 1912. 15

Next

/
Oldalképek
Tartalom