Romsics Imre - Wicker Erika (szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997 (Kalocsa, 1998)

A Kalocsai Sárköz

Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997. Kalocsa, 1998. 35-38. p. Pintér László Szarmata falu Fájsz és Dusnok között 1994-ben kapta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete azt a feladatot, hogy a Kalocsa és Szekszárd közt megépülő új Duna híd s a hozzá tartozó bekötőút nyomvonalán terepbejárást végezzen, s a bejárás eredményei alapján a megelőző leletmentést elvégezze. A terepbejárásra 1994 őszén került sor, melynek folyamán két lelőhelyet sikerült meglehetős biztonsággal azonosítanunk. Az egyik a leendő S-9 jelű út és a Kalocsa Baja közötti főútvonal találkozásánál feküdt, míg a másik közvetlenül a majdan megépülő híd lábánál, a gáton innen. Mindkét lelőhely szarmata korúnak ígérkezett. Ezzel egy időben a Duna túlsó oldalán Tolna megyében szintén megindultak a leletmentések a Duna-híd és a hozzá kapcsolódó út nyomvonalán. Akkor még úgy nézett ki, hogy a híd megépül, ma már ez egyre kevésbé látszik valószínűnek. A gát melletti lelőhely Fajszhoz tartozik, de Dusnokhoz fekszik közelebb. A lenesi erdőtől nem messze a gát innenső oldalán egy víz által kimélyített hosszanti mélyedés nyugati lejtőjén, az árok nyugati partján fekszik a lelőhely. 150 méter hosszú 62 méter széles területet humuszoltattunk le, az általunk átvizsgált terület több mint 9000 négyzetméter. A feltárt terület nagyságához képest viszonylag kevés, mindössze 121 objektum került elő, s ezek egy része is újkorinak bizonyult. Területünkön több korszak is képviselteti magát. A 121 objektumból hat újkori, négy őskori, a többi szarmata. Az objektumok a lelőhely keleti szélénél, a vízjárta rész közelében sűrűsödnek. Itt találhatók az újkori tanya maradványai és a szarmata objektumok nagy többsége. A feltárt területen a szarmata lelőhelyek nagy többségétől eltérően viszonylag kevés objektum található. Úgy tűnik, a település déli irányba húzódik tovább, a nyomvonalba csak a falu északi széle esik bele. Mégis szerencsésnek vagyunk mondhatók, mert a kis objektumszám ellenére számos olyan objektumot sikerült kibontanunk melyek fényt vetnek a település életére, s némileg a rendszerére is utalnak. Mielőtt rátérek a szarmata falu ismertetésére, ejtsünk néhány szót az őskori objektumokról. Az őskori objektumok, ellentétben a szarmata és újkori objektumokkal, a lelőhely nyugati szélén kerültek elő. A feltárás során több szarmata gödörből előkerült őskori cserép és kőpenge szilánk jelezte eme kor jelenlétét. A lelőhely nyugati szélén egy sír került elő. A csontok igen rossz megtartásúak voltak, jószerivel csak a koponya - amit a markoló kanala kettészelt - és a hosszúcsontok maradtak meg. Ezekből lehet © 1998 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét

Next

/
Oldalképek
Tartalom