Levéltárak-kincstárak – Források Magyarország levéltáraiból 1000-1686 (Budapest-Szeged, 1998)

SZEMÉLY- ÉS HELYNÉVMUTATÓ

Thurn gróf, altábornagy 567 Thuróczi (Turóczi) Benedek főajtónálló­mester 332 — György pohárnokmester 383 Thurzó Ferenc, bethlenfalvi, udvarnok­mester 470 — Szaniszló, bethlenfalvi, szepesi gróf és főispán, főkapitány 509 Thúz Osvát (Oszvald) zágrábi püspök, szentlászlói 353, 383 Thuzon ld. Tuzon Thüngen, Hans Kari vezérőrnagy 564 Thyffer ld. Martinus Tibold somogyi ispán 40 Tibor bodrogi ispán 74 Tiborc fia: Dénes, palásti 225 — ispán 78 Tichon ld. Tihany Tihany (Tichon) 8, 24-25, 27, 40-42 —i apát 42 Timót zalai főesperes, zágrábi kanonok, püspök 160-162, 186, 191 Tinnin (Knin, Horvátho.) 300, 328, 470, 482, 485 —i püspökség 300 Tirol (Au.) tartomány 468, 519 Tisza folyó 166, 461, 472-473, 479, 512, 528 Tiszabezdéd ld. Bezdéd Tiszai (Trivai) Pál szolgabíró 256 Titel(Ju.) 326 —i püspök 326 Tivadar őrkanonok 131 — mester, tengerdi, szebeni és székes­fehérvári prépost, alkancellár, győri püspök 219, 221 — szn. 76 Tizen (Horváto.) 224 Tóbiás királyi lovász, székelyi 78 — klerikus, monoszlói 85 Tobias, Hans Grebner fia 543 Tobol, Peta fia 75 Tódor (Theodor, Tivadar) győri püspök 231 Tófej 444 Tohuthn. 78 Tokai ld. Tokaj Tokaj (Tokai, Tokay) 403-404, 426, 471-473, 513 Tokay ld. Tokaj Tolmács (Tlmace, Szl.) 150 Tolna (Thelena, Tolnavár) 26, 205­206, 411-412 — megye 192, 198, 203, 206, 223, 270-273, 316 Tolnavár ld. Tolna Tomaj falu 46 —i Sándor fia: András 193-194 Tomori Pál kalocsai érsek, szerémi kapi­tány 412 Tompa 461-462 Topáz, csatári poroszló 75 Topkapi Szeráj (Isztambul) 425 Tople (Topl'e, Szl.) folyó 83 Torba hn. 166 Torczik Máténé tokaji lakos 471 Torda (Bihartorda) 78 — (Turda, Ro.) 214 — vármegye 214 — fia: László, csáni nemes 307 —i egyház 78 Torkos Pál nagyszombati esküdt jegyző 558 Tormos (Chrenová, Szl.) 188 Tornaházi Pálné: Erzsébet nemesasz­szony, Konc leánya 397 Torockó (Rimetea, Ro.) 214 Tosv szabados 63 Tót Bálint verebélyi zsellér 552 — György 410 — György verebélyi zsellér 552 — Jakab hartyáni zsellér 553 — János hasznosi jobbágy 552 — Lőrinc mester, semptei várnagy 258-259 — Pál verebélyi jobbágy 552 — Tamás verebélyi zsellér 552 — Veréb puszta (Mátraverebély) 552 Tota asszony, Benedek erdélyi vajda fe­lesége 73-74

Next

/
Oldalképek
Tartalom