Levéltári Szemle, 59. (2009)

Levéltári Szemle, 59. (2009) 3. szám - PÁRTÁLLAM ÉS RENDSZERVÁLTÁS - VÖRÖS GÉZA: Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban

Vörös Ge\a az adott helyi települések, egyházi közösségek életéről. 8 2 Az állambiztonsági tisztek napra­kész információt kaphattak az ügynöki jelentéseken keresztül a kisközösségek, az ifjúsági csoportok életéről is. 8 3 Mivel kiemelten fontos kérdés volt a szerzetesrendek ellenőrzése, így majd mindegyikbe sikerült ügynököt beépíteni, akik jelentéseikkel a legálisan és illegálisan működő rendek tevékenységéről tájékoztatták az állambiztonságot. 8 4 Az állambiztonság a zsidó felekezet és a kisegyházak tagjai között is hajtott végre beszervezéseket. Ezek az ügy­nökök az adott egyházi közösség életéről adtak információkat, vagy a velük kapcsolatban álló operatív tiszt utasításai alapján akár bomlaszthatták is csoportjukat. 8 5 Az ügynökként működő egyházi személy önmagát dekonspirálhatta, vagy akár meg is tagadhatta a jelentés­írást, amellyel kockáztatta az esetleges retorziót, de kiszabadult a hálózat fogságából. 8 6 A 3.1.5. állagba a bizalmas nyomozások különböző fajtájú, de az irattározás után egysé­gesen „O" jellel ellátott operatív dossziék tartoznak. A 479,97 ifm-nyi iratanyag között a nyitás alapján találhatunk személyi, csoport, körözési, rendkívüli események vagy objek­tum(vonal)-dossziékat. Az ÁBTL-ben őrzött egyházi személyekre nyitott személyi dossziék nagy többségét az önálló AVH létrejöttét követően, 1950 és 1953 között fektették fel. A célszemélyre vonatkozó adatgyűjtést általában már korábban megkezdték, és az így fölhal­mozódott iratokat helyezték a megnyitott személyi dossziéba. A bizalmas nyomozás alatt álló személyre nyitott dosszié a nyitásról szóló határozatot, környezettanulmányt, kapcsolat­rendszerének névsorát, ügynöki jelentéseket, szoba- vagy telefonlehallgatásról készült fel­jegyzéseket, levélellenőrzés eredményeit tartalmazza. Lényegében majd minden fontosabb egyházi vezetőnek fellelhető a személyi dossziéja. Megtaláljuk a történelmi egyházak püspö­kei közül a római katolikus Badalik Bertalan, 8 7 Hamvas Endre, 8 8 Szabó Imre, 8 9 Kovács Sándor, 9 0 Endrey Mihály, 9 1 Kisberk Imre, 9 2 az evangélikus Turóczy Zoltán, 9 3 a református Ravasz László, 9 4 Győri Elemér, 9 5 Bereczky Albert, 9 6 az unitárius püspöki helynök Csiki Gábor, 9 7 a kisegyházak vezetői közül a metodista Szécsey János, 9 8 valamint a magyarországi ÁBTL 3. 1. 2. M-41091. „Endre"; ÁBTL 3. 1. 2. M-37606. „Szigeti"; ÁBTL 3. 1. 2. M-32400. „Papp István"; ÁBTL 3. 1. 2. M-29607. „Sándor István"; ÁBTL 3. 1. 2. M-37277. „Viktor János"; ÁBTL 3. 1. 2. M-39061. „Fülöp István"; ÁBTL 3. 1. 2. M-l4853. „Liptai Károly". 8 3 ÁBTL 3. 1. 2. M-41393. „Zoltán"; ÁBTL 3. 1. 2. M^2061. „Nagy Márton"; ÁBTL 3. 1. 2. M-22846. „Marika"; ÁBTL 3. 1. 2. M-24443. „Pázmándy"; ÁBTL 3. 1. 2. M-25317. „Váradi István". 8 4 ÁBTL 3. 1. 2. M-28353. „Barta Mihály"; ÁBTL 3. 1. 2. M-31055. „Sándor József'; ÁBTL 3. 1. 2. M-34203. „Ráckevei"; ÁBTL 3. 1. 2. M-41644. „Barát"; ÁBTL 3. 1. 2. M-20767. „Miskolci Katalin" 8 5 ÁBTL 3. 1. 2. M—37477/alap, l^t „Fecske Pál"; ÁBTL 3. 1. 2. M-37478/alap, 1-2 „Xavér; ÁBTL 3. 1. 2. M­40918. „Szaniszló Pál"; ÁBTL 3. 1. 2. M-39061. „Fülöp István"; ÁBTL 3. 1. 2. M-29597. „Szebeni Géza"; ÁBTL 3. 1. 2. M-40413. „Béla István"; ÁBTL 3. 1. 2. M-13389. „Harcos József'; ÁBTL 3. 1. 2. M-35017. „Ti­szai Tihamér"; ÁBTL 3. 1. 2. M-27389. „Kertész József'; ÁBTL 3. 1. 2. M-35899. „Sándor László"; ÁBTL 3. 1. 2. M-39138. „Békési Ferenc"; ÁBTL 3. 1. 2. M-39994. „Dobozi". 8 6 ÁBTL 3. 1. 2. M-31386. „Richárd Tamás". 8 7 ÁBTL 3. 1. 5. O-12547/l—7. Badalik Bertalan. 8 8 ÁBTL 3. 1. 5. O-12817/alap, 1-13. Dr. Hamvas Endre. 8 9 ÁBTL 3. 1. 5. O-12347/l—2. Szabó Imre. 9 0 ÁBTL 3. 1. 5. O-l 4759/1—11. Kovács Sándor. 9 1 ÁBTL 3. 1. 5. 0-12302/1—6. Endrey Mihály. 9 2 ÁBTL 3. 1. 5. O-13581/l—3. Kisberk Imre; a dossziésorozat folytatását „Áruló" fedőnéven találjuk: ÁBTL 3. 1. 5. O-l3581/4-5 „Áruló". 9 3 ÁBTL 3. 1. 5. 0-9041. Turóczy Zoltán. 9 4 ÁBTL 3. 1. 5. O-9150/alap, 1-2. Ravasz László. 9 5 ÁBTL 3. 1. 5. 0-9152. Gyón Elemér. 9 6 ÁBTL 3. 1. 5. O-9047/alap, 1. Bereczky Albert. 9 7 ÁBTL 3. 1. 5. O-9391/alap, 1. Csiki Gábor. 9 8 ÁBTL 3. 1. 5. 0-9045. Szécsey János. 32

Next

/
Oldalképek
Tartalom