Levéltári Szemle, 53. (2003)

Levéltári Szemle, 53. (2003) 1. szám - LEVÉLTÁRTÖRTÉNET - Galcsik Zsolt: Ki a levéltárosok védőszentje? / 46–47. o.

KI A LEVÉLTÁROSOK VÉDŐSZENTJE? Ezt a kérdést tettem fel Rómában, a Vatikáni Titkos Levéltár munkatársának Giovanni Castaldo úrnak, amikor a Magyar Levéltárosok Egyesülete szervezésében 2001. április 26-án, olaszországi utunk során megtekintettük szakmai utunk végcélját. 1 A kérdés már utazásunk előtt érlelődött bennem, mert a rendelkezésemre álló egyházi kiadványokban és egyéb forrásokban nem találtam annak nyomát, hogy melyik szent lehet a levéltárosok patrónusa. A legtöbb szakmának és a különböző egyesületeknek van védőszentjük, csak éppen a levéltárosokét nem találtam sehol. A Vatikán Állam területén belüli kalauzolásban Somorjai Ádám bencés atya, az Államtitkárság munkatársa 2 volt segítségünkre. Őt kértem meg, hogy kérdésemet olasz nyelven tolmácsolja Giovanni Castaldo levéltáros kollégának, hátha választ tud adni. Castaldo urat meglepte váratlan kérdésem, csak annyit tudott mondani, hogy tudomása szerint az Egyház részéről nincs kijelölve a levéltárosoknak védőszentje. Meglepődtem a kapott válaszon, és rögtön megkérdeztem Ádám atyától, hogy mit lehet ez ügyben tenni, hogy nekünk, levéltárosoknak is legyen az Egyház által kijelölt védőszentünk. Azt tanácsolta, hogy hazaérve forduljak a Püspökkari Titkársághoz, amely kérvényezze a Szentatyától a levéltárosok számára védőszent kijelölését. Az utazási fáradalmak kipihenését követően, május 2-án megírtam levelemet a Püspökkari Titkárságnak és előadtam kérésemet, de előtte kértem, hogy szíveskedjenek megnézni a különböző egyházi kiadványokban, hogy ténylegesen van-e kijelölve számunkra védőszent. A Titkárság részéről 2001. május 25-én keltezett levelükben az alábbiakról tájékoztattak; „Köszönettel nyugtázom e hó 2-án kelt szíves levelét, amelyben azután érdeklődik, van-e a levéltárosoknak védőszentje. Tájékozódásunk alapján az Egyház részéről nincs kijelölt védőszentjük. Jelen pillanatban ilyen kezdeményezés nincs sem tervben, sem folyamatban. " 3 A kapott válaszba nem nyugodtam bele. Telefonon felhívtam a budapesti Apostoli Nunciatúra Titkárságát és érdeklődtem, hogy mint magánember, miként kérvényezhetem a levéltárosok számára védőszent kijelölését, és levelemet mely illetékes szervnek kell elküldeném a Vatikánban. Az Apostoli Nunciatúra 4 a legnagyobb készséggel nyújtott segítséget, faxon megküldte az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának (Pontifica Commissiohe Per I Béni Culturali Della Chiesd) és vezetőjének, Monsignore Francesco Marchisano érsek úr, elnök címét, aki ilyen ügyekben illetékes. 1 Az útról rövid híradást közölt: Levéltári Szemle, 51. (2001) 2. sz. 71. Ezúton köszönöm meg Érszegi Géza professzor úrnak (MOL) és Péntekné Unghvári Mária főlevéltáros asszonynak (MOL) az út megszervezéséért és sikeréért nyújtott fáradozásukat. 2 Ezúton szeretném megköszönni a Rómában szolgálatát teljesítő Somorjai Ádám bencés atyának az olasz nyelvi tolmácsolást és a kalauzolást. 3 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Püspökkari Titkárság (Dr. Veres András püspök, titkár) 948/2001. sz., Budapest, 2001. május 25-én kelt levele Galcsik Zsolthoz. 4 Ezúton szeretném megköszönni a budapesti Apostoli Nunciatúra Titkárságának a segítségnyújtását. 46

Next

/
Oldalképek
Tartalom