Levéltári Szemle, 52. (2002)

Levéltári Szemle, 52. (2002) 4. szám - Kaszás Marianne: A magyarországi levéltárak kiadványainak 2001. évi bibliográfiája / 87–95. o.

81. Levéltári Módszertani és Oktatási Füzetek. 7. Levéltárkezelő ismeretek. Oktatási segédanyag a tanfolyami hallgatók részére. Összeállította: Dóka Klára. (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Bp., 2001.223 p. 82. Levéltári Módszertani és Oktatási Füzetek. 8. Szempontok a közlevéltárak gazdasági szervekkel kapcsolatos gyűjtőterületi munkájának a végzéséhez. Módszertani segédanyag. Összeállította: Körösmezei András és Sipos Antalné. Szerkesztette: Lakos János. (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Bp.. 2001. 36 p. + 7 melléklet. 83. Erdős Ferenc: Lovasberény. Szerkesztette: Dakó Péter. Száz magyar falu könyvesháza. Főszerkesztő: Kosáry Domokos. (Kiadja a) Száz magyar falu könyvesház Kft. Bp., 2001. 170 p. ül. 84. Mágocs 1250-2001. Szerkesztette: Füzes Miklós. (Kiadja) Mágocs Község Önkormányzata. Mágocs, 2001. 314 p.ill. 85. Magyarország 1903-1912 között törzskönyvezett lakott helyei a XX. század végén. Szerkesztette: Lelkes György. (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Bp„ 2001. 267 p. 86. „Mellyet még az régi atyáink is birtanak". Bereg, Ugocsa, Közép-Szolnok református egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1808/1809. Szerkesztette: Szabadi István. Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani IX. (Kiadja a) Tiszántúli Református Egyházkerület (és a) Debreceni Református Kollégium Levéltára. Debrecen, 2001. 300 p. 87. Mészáros Andor: Magyarországi diákok a prágai egyetemeken 1850-1918. Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban. 4. Sorozatszerkesztő: Szögi László. (Kiadja az) Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. Bp., 2001. 88. A mi nótáink (Sopron, 1931. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Kar Ifjúsági Köre). Hasonmás kiadás. Szerkesztette és az utószót írta: Zsámboki László. (Kiadja a) Miskolci Egyetem Levéltára. Miskolc, 2001. 120 p. 89. Minisztertanácsi ülések napirendi pontjai 1867-1944. Készítette: Soós László. (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár (és az) Arcanum-Adatbázis Kft. Bp., 2001. 90. Miskolc írásban és képekben 8. Szerkesztette: Dobrossy István. (Kiadja a) Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda és (a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Miskolc, 2001.311 p. 91. A miskolci orthodox templom és sírkertje. (Kiadja a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (és a) Hermán Ottó Múzeum. Miskolc, 2001. 276 p. + lót. 92. Mizser Lajos: Szatmár vármegye Pesty Frigyes 1864-1866. évi helységnévtárában. (Kiadja a) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára. Nyíregyháza, 2001. 410 p. 93. Az MSZMP vezető testületeinek napirendi jegyzéke I. kötet 1. és 2. rész. 1981-1989. (Kiadja a) Magyar Országos Levéltár. Bp., 2001. 526 p. 94. „Múltunk építőkövei...". Szerkesztette: Csurgai Horváth József és Kovács Eleonóra. (Kiadja) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára. Székesfehérvár, 2001. 153 p. 94 fotó. 95. Nagyatád monográfiája. I. Szerkesztette: Bősze Sándor. (Kiadja) Nagyatád Város Önkormányzata. Nagyatád, 2001. 192 p. ill. 96. Nagyatád monográfiája. II. Szerkesztette: Bősze Sándor. (Kiadja) Nagyatád Város Önkormányzata. Nagyatád, 2001. 576 p. ill. 97. The National Archives of Hungary — Das Ungarische Staatsarchiv. Edited by Csaba Katona. (Published by) The National Archives of Hungary. Bp., 2001. 36 p. 98. 40 Kontaév. A Kontavill múltja és jelene (1969-2001). Szerkesztette: Barta László, Labádi Lajos, Tari János. (Kiadja a) Kontaveill Rt. Szentes, 2001. 372, 8 p. ill. 99. Nemes Lajos: Eger város önkormányzata, 1687-1848. Tanulmányok Heves megye történetéből, 16. Szerkesztette: Bán Péter. (Kiadja a) Heves Megyei Levéltár. 237 p. 100. Nemes Lajos-Szaniszló Ferenc: XXI. Heves megye iratai, (1930-) 1944-1950 (-1955). Repertórium. A Heves Megyei Levéltár segédletei, 6. Szerkesztette: Bán Péter. (Kiadja a) Heves Megyei Levéltár. Eger, 2001. 62 p. 92

Next

/
Oldalképek
Tartalom