Levéltári Szemle, 51. (2001)

Levéltári Szemle, 51. (2001) 1. szám

Levéltári Szemle A Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar Országos Levéltár negyedéves folyóirata Megjelenik a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával LI. évfolyam 2001. l.szám Szerkesztőség BÖŐR LÁSZLÓ (főszerkesztő), KATONA CSABA (felelős szerkesztő) DOMINKOVITS PÉTER, HORVÁTH ERZSÉBET, HORVÁTH J. ANDRÁS, RADICS KÁLMÁN, SÖLCH MIKLÓS A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 4. Honlap: http://www.natarch.hu/szemle/szemle.htm ISSN 0457-6047 Terjeszti a LHI Előfizethető a Levél- és Hírlapigazgatási Igazgatóság (LHI) Az előfizetésnél kérjük feltüntetni: Levéltári Szemle Kiadja a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. 9022 Győr, Tarcsay u. 12. Felelős vezető: Radek József ügyvezető igazgató Felelős szerkesztő: Katona Csaba Felelős kiadó: A Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöke és a Magyar Országos Levéltár főigazgatója

Next

/
Oldalképek
Tartalom