Levéltári Szemle, 48. (1998)

Levéltári Szemle, 48. (1998) 1. szám

LEVÉLTÁRI SZEMLE A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata XLVIIL évfolyam 1998. 1. szám Szerkesztőség Böőr László, Dominkovits Péter, Sárközi János (főszerkesztő-helyettes), Sudár Kornélia (főszerkesztő) A szerkesztőség címe Budapest L, Úri u. 54-56. 1250 Bp. Pf. 2. ISSN 0457-6047 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfízetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest XIII., Lehel u. 10/a. 1900 postautalványon vagy átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámon. Előfizetési díj egy évre 480 Ft. Az előfizetésnél kérjük feltüntetni: Levéltári Szemle Kiadja a Hazánk Könyvkiadó Kft. Győr, Árpád út 32. Felelős kiadó: Szabó József ügyvezető igazgató Felelős szerkesztő: Sudár Kornélia Széchenyi Nyomda Kft., Győr 98.F-28861 Felelős nyomdavezető: Nagy Iván ügyvezető igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom