Levéltári Szemle, 33. (1983)

Levéltári Szemle, 33. (1983) 1–3. szám - KÖZLEMÉNYEK - Herczeg Mihály: Adalékok a nagy és középbirtok területi változásaihoz a századfordulótól a felszabadulásig Orosházán és környékén / 93–128. o.

Szabadszentetornyának alig volt határa. Pusztaszentetornya határának nyugati ré­szén továbbra is birtokos a Baumgarten család. Rosty Albert egyik veje báró Eötvös Jó­zsef, akinek özvegye még megőrizte a birtokot. Jeles birtokos a szomszédságában a felvi­dékről Just István, akinek a felesége Pákozdy Matild, gyermekei pedig Gyula (a politikus) és Zsigmond (az író). 1848 előtt Vásárhelyen híres, sőt hírhedt alak volt Jurenák Eduárd úr, később szen­tesi lakos. A grófok hű embere és megyei potentát is. Nagy harácsoló. A szentetornyai ha­tárban előbb csak mint bérlő jelenik meg, majd tulajdonos. Fia Jurenák Sándor. Jelentős birtokot szerzett a határ középső sávjában báró Schossberger Zsigmond és a Sváb család is. A keleti részen a Székács testvérek vetették meg alábukat, akik már az 1860-as évek­ben jelentős közéleti szerepet is vállaltak a megyei életben. Székács István uradalmi tiszt volt. Tudjuk, hogy a Székács vagyon házassággal is gyarapodott, Tutzenthaller ügyvéd (eredetileg uradalmi felügyelő) lányát az egyik Székács vette feleségül. Az itt sorolt birto­kosok majorjai sorban szerepelnek az 1862/63. évi második katonai felvételen. Több tag­ban, de nem nagy területen gr. Károlyi Sándor-féle hitbizományi birtok is fordult elő a szentetornyai határban. Puszta Szentetornya (1895.) A tulajdonos neve A birtok területe/kh A birtokos neve A birtoklás címe Baumgarten Lajos Baumgarten Mór Justh István Horváth József 692 kh 681 kh 481 kh 156 kh Baumgarten Lajos Baumgarten Mór Bolla József Horváth József tulajdonos tulajdonos haszonbérlő tulajdonos br. Eötvös Józsefné özv. és Jurenák Sándor 2855 kh Jurenák Sándor tulajdonos és haszonbérlő gr. Károlyi Sándor hitbiz. és Kocsondi István 126 kh Kocsondi István tulajdonos és haszonbérlő Kocsondi Mihály Nagy Károly br. Schossberger Zsigmond Sváb Sándor örökösök 159 kh 148 kh 2198 kh 1957 kh Kocsondy Mihály Nagy Károly br. Schossberger Zsigmond Sváb Sándos örökösök tulajdonos tulajdonos tulajdonos tulajdonos gr. Károlyi Sándor hitbiz. és özv. Szabó Istvánné 128 kh özv. Szabó Istvánné tulajdonos és haszonbérlő Szánthó Dezső 445 kh Szántó Dezső tulajdonos gr. Károlyi Sándor hitbiz. és Székács István és Szákács Lajos Székács József Székács Lajos örökösök 1135 kh 1054 kh 431 kh Székács István és Székács Lajos Székács József özv. Székács Lajosné tulajdonos és haszonbérlő tulajdonos haszonélvező 103

Next

/
Oldalképek
Tartalom