Levéltári Híradó, 5. (1955)

Levéltári Híradó, 5. (1955) 1–2. szám - Bakács István: A Festetics-család levéltárának rendezése / 76–155. o.

Csómd* szám 2$k. 46, Zalábéri Borváth Józsefé v. F, György " (Keszthety. 'ftméndV , 47. Ferdinánd lőhg. v. F. Gyürgy (Oszkó) ÍB. Huszár knna, és HÓK* v. F.Gjföfgy (Csurgó) 40. Egervarjj? Vince v. F.György ICszkó)' j2Q, í*. Gjröfrgy v. líiMy Ferenc íBe^aJ! ;jjfc F. György v. Samáay János ófficialís 22. F. Antal v. F.György (Nagybajom) .,8|& -23.\F. György vi-Kossá* Máié (Pekletoic*) 24. Egerváry Krisióí v. F. György (Feisdoszkó) 25. Maiik István v. F, György ÍPorrog) 26. Boros László V. F.György Unárásía, Dénesla,) 27. fi, G-yörgy v, Tomassich László (Nedelic) 28. Pfsaenyéy Lajos v. F. György (Baka s-jószágok)­Rezl tátika, Vasvár) j$. F. György v* Fekete György (Tótszerdaheiy. Molnári) p. Saller Judit v. F. György (Nagynál!) •$fo H^tty^y István v. F. György (Hettye, Sim&ház) 32. Marczibányí Imre- v. F. György (Pethö-Jósságok zálogváltó pejre) 33. Farkas Antal v. F. György (Simaház) 34. Yidovips Erzsébet v. F f György (Kisfalud) 35. Kubicza, Jós|e! v. f. György (Sárkány-jószágok. Győrök *tb.) 36. f. György v. pobosy I§réz (Köveskiftt) i^. Niczky Lajos v. F. György (Keszthely. Kéménd) 36. Hellenbách Zsuzsanna v. F. György (Keszthely, Vasvár? $9. Guory Miklós v. Saller Judit (Guór) 40. Sáliér Judit v. szenttamási közbirtokosság 4V Eszterházy György v. S^íiér Judfi (pacsai határ) 4$. Saller Judit v* Rajky-csaíád (Paosá,) 240. 43. Saller Judit v, rábahidvégi közbirtokosság 44. F. László v. Keszthely városa 45. F. László v. vasvári uradalom területén birtokosok 46. F. László v, Berteiendy György és társai XUjbéc puszta,) 47-i F. László v. H§rtelendy József (Szántó) 48. F. László v, Fitos György. Egyed Péter (Péterta) 49. F. László v. hahóti közbirtokosok 50. Kuthy Pál zálámegyei főügyész v. F. László (Hahót) 24^. 51. F. László Vi Gsierhubér Kázmér (Csurgó) 52. F. László v. Sály Károlyné és S&iy Z$6!H (Szenttamás) 53. F. László v. Gsúzy Pál (Szerdahely) 54. F. László v. pókarai közbirtokosok 55. F. László v. vindornyakereszíüri közbirtokosok 56. F. László v. Pataky Lajos (őr. Szentháromságpuszta) 57. F. László v. Széchenyi Lajos Undreicj J"'58. '$. László v. Hunyady József (balatoni halászat) 59. Salamon János v. F. László (Vindornyatok. Karmacs. üjbéc) 60. F. László v. Széchenyi Lajos (Szentivány. Páll) 6-t. F. György v. kéraéndl birtokosok 62. F. György v. Sopron város

Next

/
Oldalképek
Tartalom