Levéltári Közlemények, 92. (2021)

E SZÁMUNK SZERZŐI Bariczné Fenyő Noémi, történelemtanár (Baja); Csonka Laura, levéltár-peda­gógus (MNL SZKI); Dancz Vera, levéltár-pedagógus (Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár); Draskóczy István, professor emeritus (ELTE); Erdész Ádám, törté­nész, ny. levéltárigazgató (MNL BML); Garadnai Zoltán, történész, főlevéltáros (MNL KKF); Gazdag Ferenc, professor emeritus, egyetemi tanár (NKE); Kazareczki Noémi, levéltáros (MNL SZKI); Kocsis Piroska, történész, ny. főlevél­táros (MNL OL); Kovács Szabolcs, munkatárs (Arcanum Adatbázis Kiadó); Kovács Viktória, segédlevéltáros (MNL OL); Krisch András, történész, gyűjte­ményvezető (Soproni Evangélikus Gyűjtemények); Marosvári Attila, levéltáros (MNL CSML); Miklós Dániel, történész, levéltáros (MNL KKF); Nagy Adrienn, főlevéltáros (MNL SZKI); Németh László Sándor, főlevéltáros, igazgató (MNL SZKI); Oborni Teréz, tudományos főmunkatárs, osztályvezető (ELKH BTK Történettudományi Intézet); Peragovics Ferenc, történelemtanár (Esztergom); Seres Attila, történész, tudományos főmunkatárs (VERITAS Történetkutató Intézet); Somorjai Ádám, pannonhalmi bencés, emeritus vatikáni levéltáros; Tusor Péter, kutatócsoport-vezető (MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport), egyetemi docens (PPKE BTK), tudományos tanácsadó (ELKH BTK Moravcsik Gyula Intézet); Vass Eszter, levéltáros (MNL SZKI); Závoczki Adrienn, levéltáros, osztályvezető (MNL SZKI); Wencz Balázs, főlevél­táros, igazgató (MNL K-EML) Rövidítések: ELKH BTK = Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudo­mányi Kutatóközpont; ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem; MNL BML = Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára; MNL CSML = Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád-Csanád Megyei Levéltára; MNL K-EML = Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára; MNL KKF = Magyar Nemzeti Levéltár Közművelődési és Közönségkapcsolati Főosztály; MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára; MNL SZKI = Magyar Nemzeti Levéltár Szakmai Koordinációs Igazgatóság; MTA = Magyar Tudományos Akadémia; NKE = Nemzeti Közszolgálat Egyetem; PPKE = Pázmány Péter Katolikus Egyetem; PPKE BTK = Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Angol fordítás: Miklós Dániel, Takács Ábel

Next

/
Oldalképek
Tartalom