Levéltári Közlemények, 89. (2018)

E SZÁMUNK SZERZŐI Andreides Gábor, történész (NEB); Bodnár Krisztián, segédlevéltáros (MNL BAZML, Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár); Brandl Gergely, mb. előadó (SZTE ÁOK), ösztöndíjas (SZTE BTK ÚNKP), külsős munkatárs (MTA–SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport); Deák András Miklós, nyugalmazott főiskolai docens, diplomata; Ekler Péter, főlevéltáros, mb. könyvtárvezető (MNL OL); Farkas Péter, levéltáros (MNL SML); Fejérdy Gergely, történész, egyetemi adjunktus (PPKE BTK), vezető kutató (KKI); Gaálné Barcs Eszter, főlevéltáros (MNL PML); Garadnai Zoltán, történész, főlevéltáros (MNL OL); Hatos Pál, egyetemi docens, dékán, intézetigazgató (KE RRMK), igazgató (NKE KEK); Hámori Nagy Zsuzsanna, történész (PPKE BTK); Horváth Sándor, történész, tudományos főmunkatárs, témacsoport-vezető (BTK TTI); Juhász Krisztina, történész, tudományos segédmunkatárs (MTA–SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport); Kádár Tamás, középkortörténész; Kiss András, főlevéltáros-történész (MNL OL); Kovács Máté Gergő, építész, turkológus, PhD-hallgató (BME); Kruppa Tamás, történész, tudományos főmunkatárs (MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport); Martí Tibor, történész, tudományos munkatárs (BTK TTI); Matiash, Irina, tudományos főmunkatárs (Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete); Mészáros László, történész-muzeológus (Thorma János Múzeum); Miklós Dániel, segédlevéltáros, honlapszerkesztő (MNL OL); Molnár András, főlevéltáros, főtanácsos, igazgató (MNL ZML); Molnár Antal, történész, tudományos tanácsadó, igazgató (BTK TTI), habilitált egyetemi docens (ELTE BTK); Novák Ádám, történész-segédmuzeológus (Déri Múzeum), rovatszerkesztő (Újkor.hu – A velünk élő történelem); Oross András, levéltári delegátus, kirendeltség-vezető (Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség); Ö. Kovács József, történész, megyei főigazgató-helyettes (MNL), egyetemi tanár (PPKE BTK); Pók Attila, történész, ny. tudományos tanácsadó (BTK TTI), tudományos tanácsadó, (FTI); Romsics Ignác, történész, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár (Eszterházy Károly Egyetem); Somorjai Ádám OSB, pannonhalmi bencés, emeritus vatikáni levéltáros; Schmidt Anikó, oszmanista, főlevéltáros (MNL OL); Szabados János, egyetemi adjunktus (SZTE BTK), tudományos segédmunkatárs (MTA–SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport); Vargháné Szántó Ágnes, főlevéltáros (MNL BaML); Völgyesi Zoltán, történész, főlevéltáros (MNL OL); Wencz Balázs, főlevéltáros, igazgató (MNL KEML); Zinner Tibor, jogtörténész Angol fordítás: Miklós Dániel, Takács Ábel

Next

/
Oldalképek
Tartalom