Levéltári Közlemények, 88. (2017)

E SZÁMUNK SZERZŐI Anka László, történész (VERITAS Történetkutató Intézet); Balogh János Mátyás, történész, főlevéltáros (MNL OL); Bariczné Fenyő Noémi, történelemtanár (Budapest); Bernád Rita, főegyházmegyei főlevéltáros (Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség); Czeferner Dóra, történész, PhD-hallgató (PTE BTK); Csendes László, egyháztörténész (CNSAS); Csepregi Zoltán, egyháztörténész, rektor (EHE); Csiky Annamária, irattáros (Magyar Közút Nonprofit Zrt.); Deák Ágnes, történész (SZTE BTK); Fiziker Róbert, történész, főlevéltáros (MNL OL); Fóris Ákos, történész, PhD-hallgató (Clio Intézet); Gali Máté, történész (VERI ­TAS Történetkutató Intézet); Garadnai Zoltán, történész, főlevéltáros (MNL OL); Gecsényi Lajos, történész, főlevéltáros, ny. főigazgató (MNL OL); Kiss András, főlevéltáros-történész (MNL OL); Kosztyó Gyula, történész, levéltári kutató (Clio Intézet); Kovács Eleonóra, főlevéltáros (MNL); Kulcsár Krisztina, főlevéltáros, történész (MNL OL); Makó Imre, segédlevéltáros (MNL CsML Hód mező vásár -hely); Mikó Zsuzsanna, főlevéltáros, általános főigazgató-helyettes (MNL); Nagy Levente, irodalomtörténész, tanszékvezető (ELTE BTK); Nagy Szabolcs, jogtörté ­nész (SZE); Ordasi Ágnes, Phd-hallgató (KRE); Papp Barbara, történész, pszicho ­lógus (ELTE BTK); Sági György, történész (PPKE BTK); Sebők Richárd, PhD-hallgató (ELTE BTK); Schmidt Anikó, oszmanista, főlevéltáros (MNL OL); Schramek László, főlevéltáros, igazgató (MNL PML); Szabó Csaba, történész, fől ­evéltáros, főigazgató (MNL); Szabó Zsanett, történész (ELTE BTK); Szakács Annamária, levéltáros, PhD-hallgató (MNL OL); Szirtes Zsófia, történész, poszt ­doktori ösztöndíjas (ELTE BTK); Szőts Zoltán, történész, múzeumigazgató (Völgységi Múzeum); Szőts Zoltán Oszkár, történész, levéltáros (MNL OL); T. Varga György, ny. főlevéltáros (MNL OL); Tabajdi Gábor, kutató (OSZK – 1956-os Intézet); Tuza Csilla, főlevéltáros (MNL OL); Závoczki Adrienn, levéltáros, PhD-hallgató (MNL OL); Zombori István, történész, ny. múzeumigazgató (Móra Ferenc Múzeum) Rövidítések: CNSAS = Securitate Irattárait Vizsgáló Országos Bizottság, Bukarest; EHE = Evangélikus Hittudományi Egyetem; ELTE BTK = Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; KRE = Károli Gáspár Református Egyetem; MNL = Magyar Nemzeti Levéltár; MNL CsML = Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára; MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára; MNL PML = Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára; OSZK = Országos Széchényi Könyvtár; PPKE BTK = Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar; PTE BTK = Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; SZE = Széchenyi István Egyetem; SZTE BTK = Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Angol fordítás: Paukovics Gergő, Takács Ábel

Next

/
Oldalképek
Tartalom