Levéltári Közlemények, 86. (2015)

Műhely - Sz. Nagy Gábor: Könyvbegyűjtés 1945-ben

Sz. Nagy Gábor KÖNYVBEGYŰJTÉS 1945-BEN* This essay is about the gathering of journals with the tags of fascist, anti­democrat and anti-Soviet and the debates girt with it, which was caused after the armistice agreement of 20January, 1945. After this agreement the Provisional National Government defined the gathering and surrender engagement in two regulations, for both institutions as well as individuals. The first wave of the actual collection, however, began only late spring and summer of 1945, with great press attention. The collection came to a halt because of the upcoming election, since neither the government nor the Allied Control Commission has forced the continuation of it, until the election did not run its course. The study shows this period of few months with the use and help of archival and library resources. A történelem során többször volt példa arra, hogy a regnáló hatalom által ká­rosnak vélt dokumentumok terjesztését minden eszközzel igyekeztek meggá­tolni, és ezzel megpróbálták felügyeletük alá vonni a megszerezhető tudást. Az első könyvindexeket (Index librorum prohibitorum) a katolikus egyház adta ki a 16. században. Ezekben tételesen felsorolták azokat a műveket, ame­lyek „károsak” lehetnek.* 1 A 20. században egyre több esetben fordult elő, hogy a világi hatalom birtokosai is éltek ezzel a lehetőséggel. Úgy gondolták ugyanis, hogy a könyvek az értő olvasó kezében olyan információkat hordoz­hatnak, amelyek az uralmon lévők számára valós veszélyt jelentenek. Magyarországon a német megszállást követően 1944. április 30-án adták ki a 10.800/1944. M. E. számú rendeletet a „magyar szellemi életnek a zsidó szerzők írói műveitől való megóvása” tárgyában.2 A rendelet mellékletében felsorolt magyar és külföldi zsidó szerzők műveit a könyvtárakból ki kellett vonni, azokról jegyzéket kellett készíteni, amit Kolozsváry-Borcsa Mihálynak, a sajtóügyek kormánybiztosának be kellett mutatni. A könyveket aztán 1944. június 15-ig össze kellett gyűjteni, majd ezt követően bezúzatni. 1945 február­* A tanulmány megírását az MTA BTK Médiatudományi Munkacsoportja támogatta. 1 Molnár Antal: A római inkvizíció. In Poór János (szerk.): A kora újkor története. Budapest, 2009, 367. o.- A m. kir. minisztérium 10.800/1944. M. E. számú rendelete a magyar szellemi életnek a zsidó szerzők írói műveitől való megóvása tárgyában. Budapesti Közlöny, 1944. április 30. 235

Next

/
Oldalképek
Tartalom